V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

PhDr. Ivana Veselá se zaměřuje na psychologické poradenství a alternativní medicínu.

Mgr. Martin Švanda se zaměřuje na psychoterapie a párové a rodinné poradenství.

Ekocentrum Rychleby je moderní vzdělávací komplex v jedinečné přírodě Rychlebských hor. Díky své poloze a sofistikovanému řešení je vhodné pro vzdělávací i volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny. Pořádáme semináře a workshopy, organizujeme volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny. V naší nabídce jsou i konkrétní vzdělávací ...

Psychologie pro praxi s.r.o. jsou specialisté na vzdělávání v oblasti psychologie pořádající psychoterapie, semináře, koučing apod.

Obecně prospěšná společnost. Posláním je systematická příprava lidí s duševním onemocněním na samostatný život. Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Kognitivní rehabilitace, Volnočasové aktivity, Podporované vzdělávání, Podporované zaměstnávání, Psychoterapie, Arteterapie, Muzikoterapie.

Klinická psychologie JABOK s.r.o. se zaměřuje na psychologii, terapie a supervizi.

MUDr. Jiří Kořán se zaměřuje na psychologické analýzy a terapie.

Mgr. Jiří Šupa se zaměřuje na individuální, rodinné a partnerské terapie, koučink, osobnostní rozvoj a na rozvoj týmu.

Vzdělávací a poradenská firma. Vzdělávání, poradenství a psychologická diagnostika firmám, institucím a soukromým osobám. Poradenské, terapeutické, diagnostické služby. Psychologické poradenství, terapie. Metoda instrumentálního obohacování. Pracovní a bilanční diagnostika. Posouzení při výběru uchazečů na různé pozice, ...

Vzdělávání. Koučink. Psychoterapie. Projekty ESF. Personální agentura.

Mgr. Martina Kolářová se zaměřuje na psychologické a psychoterapeutické poradenství, hypnózu a supervize.

Psychotesty pro řidiče. Realizujeme akreditované dopravně-psychologické vyšetření prostřednictvím metodiky schválené Asociací dopravních psychologů ČR s ohledem na platnou legislativu. Respektujeme etický kodex a garantujeme profesionalitu poskytovaných služeb. Vyšetření provádíme ve vlastních prostorách s kompletním vybavením pro dopravně ...

Mgr. Zuzana Malaníková se zaměřuje na individuální, rodinné a párové psychologické poradenství.

Společnost KLINIPS s.r.o. poskytuje komplexní psychologickou pomoc.

Společnost Slunce v dlani, o.p.s. poskytuje sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Zajišťujeme pomoc rodinám pečující celodenně o osoby blízké se zdravotním postižením, nemocné nebo o dítě či seniora v určité fázi bezmocnosti. Služby nabízíme všem věkovým kategoriím, dětem od 11 let věku až ...

Mgr. Petra Popová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Alžběta Volfová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé.

PhDr. Iva Nagyová se zaměřuje na psychologii, terapie, poradenství a hypnózu.

Mgr. Kateřina Pavelková provozuje penzion a psychologickou poradnu.

Péče o staré a nemocné osoby. Podpora osobního potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací Pomoc opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením. Poradenství a přímá pomoc lidem v krizi a nouzi. Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

PhDr. Silvie Bartošová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Anna Havlík Šmídová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Petra Fialová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Psychologické poradenství, psychoterapie. Bodyterapie a kraniosakrální terapie

Mgr. Ondřej Škoda se zaměřuje na psychologické poradenství, diagnostiku a krizovou intervenci.