V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Psychologické poradenství: - oblast zdraví a nemoci – poúrazové stavy, alergie, astma a jiné dechové obtíže, vysoký tlak, arytmie a další srdeční těžkosti, pálení žáhy a jiné trávicí potíže, onkologické onemocnění, chronické bolesti, migrény, potíže s početím, sexuální potíže, nespavost... - život po autonehodě, ztráta blízkého člověka, ...

Jdeme Autistům Naproti z.s. poskytují sociální služby - raná péče, sociální rehabilitace, kroužek nácviků sociálních dovedností.

Mgr. Radek Chrobák poskytuje psychologické poradenství a terapie.

PhDr. Bibiana Hubálková poskytuje psychologické poradenství a psychoterapie.

Mgr. Zuzana Zavadilová vede psychologické poradenství Olomouc

PhDr. Ing. Jana Lehnerová vede psychologické poradenství v Petřvaldě.

Psycholog Praha - psychoterapie, psychologické poradenství, privátní psychologická ambulance v Praze. Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Marian Bartoš nabízí pomoc a psychoterapii v náročných životních situacích doprovázející úzkost, deprese, problémy v mezilidských vztazích, závislost, poruchy příjmu potravy, panické stavy a pod. ...

Sdružení - matky s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) Služby: - odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP) - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) - sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE) .

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. se zaměřuje na odborné sociální poradenství, tlumočnické a aktivizační služby a na zajišťování kompenzačních pomůcek.

Poradenství a konzultace - výběrová řízení - kompletní příprava a organizace výběrových řízení, konkurzů a assessment centre včetně návrhu inzerce - zjišťování míry sledovaných osobnostních rysů, vlastností, schopností a dispozic pro výkon dané funkce za použití standardizovaných testových baterií a psychologických postupů - ...

Psycholožka Mgr. Pavlína Doležalová se specializuje na: - poradenství, koučování a krizovou intervenci dospělých dětí alkoholiků (DDA) a lidi, kteří prožili dětství v nefunkčních rodinách.

Služba: -pečovatelská služba v terénu -nepřetržitá -pomoc při domacích pracích, úklidu a jídle, pomoc při samoobsluze -půjčování kompenzačních pomůcek.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. se zaměřuje na poradenství, pobytové programy, přípravu pro snoubence a manželská setkání 50+.

Ordinace klinické psychologie pro děti od tří let a dospělé.

Psychologické poradenství - psychoanalyticky orientovaná individuální a skupinová psychoterapie - terapie nadváhy.

Mgr. Monika Madziová provozuje psychologickou poradnu.

Psychologie a psychoterapie: - dopravně psychologická vyšetření - pomoc při překonávání složitých životních situací - pomoc osobám zasažených traumatickou událostí - léčba úzkostných stavů a poruch - generalizované úzkostné poruchy - fobické poruchy - panické poruchy - obsedantně - kompulzivní poruchy - poradenství v ...

Mgr. Kateřina Ožanová je klinická psycholožka a psychoterapeutka.

iž 32 let mohou lidé postižení civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocní a senioři v celé České republice využívat nabízené aktivity a služby místních organizací SPCCH, které pracují pod záštitou Centra služeb SPCCH.

Sociální služby - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů. Aktivně ...

Domov Háj, příspěvková organizace provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, dílny a humanitní centrum.

Mgr. Tereza Sedláčková se zaměřuje na psychoterapie a psychologickou diagnostiku.