V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Výuka jazyků, hudby v mateřských školkách. Komplexní doučování učiva základní i střední školy. Výuka dlouhodobě nemocných nebo zdravotně postižených osob. Příprava na zkoušky & pomoc při studijních problémech. Široká nabídka jazykových kurzů . Tlumočení. Odborné semináře (kursy účetnictví...). Práce s odbornými pedagogickými poradci. ...

Poradenství v oblasti sporů rodinných, občanský, majetkových i obchodních, lektorská činnost

Občanská poradna Třebíč je nezisková organizace se sídlem v Třebíči a pobočkou v Moravských Budějovicích. Podporuje osoby nad 16 let v nepříznivé sociální situaci formou sociálních služeb a dalších programů jako jsou vzdělávací akce a kariérové poradenství. Poradna je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany ...

Psychologické poradenství a diagnostika - dopravněpsychologické vyšetření řidičů.

Klinická psychlogie, psychoterapie a supervize - problematika osobních, partnerských a rodinných vztahů - výchovné a pracovní problémy - překonávání obtížných životních situací a krizí, - specifické problémy spojené s hledáním životního smyslu a identity. Adresa Praha: Areál opatství Emauzy Vyšehradská 49/320, 128 00Praha 2 - Nové Město

Irisdiagnostika - alternativní metoda vyšetření zdravotního stavu celého těla z oční duhovky, panenky a očního bělma. Psychoterapeutické poradenství - psychoterapie, irisdiagnostika a fytoterapie - poradenství na základě diagnostiky. Ambulance Pardubice: - budova Lion – Teleperformance ( škola zadní vchod ), ulice Erno Košťála 876, 530 ...

Služby: - manželský poradce - manželské poradenství

Služby: - psychologické poradenství - rodinné, rodičovské a vztahové poradenství

Poradenství v oblasti adiktologických služeb - závislosti na alkoholu, návykových látkách, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství. Psychoterapie, rodinné poradenství, individuální a skupinová terapie. Výchovné poradenství u dětí speciálně pedagogické a psychologcké poradenstrví.

Služby: - osobní a podnikatelský individuální koučink - firemní koučink - semináře a přednášky - efektivní komunikace - umění domluvit se a rozumět si, osobní rozvoj - poradenství v oblasti osobního růstu - zajištění překladů a tlumočení.

Soukromá poradna především v oblasti komunikace v partnerských, manželských a rodinných vztazích, pro profesionály z pomáhajících profesí vzdělávání a kurzy, vycházející ze systemického přístupu. Respekt, individuální přístup, možnost anonymity. Adresa zde uvedená je pouze korespondenční, konzultace jsou v Praze 10 - více viz webové stránky!

Služby - kariérový poradce, - lektor a kouč - kurzy a školení pro firmy.

Psychologické poradenství - psycholog ve zdravotnictví - klinická psychologie.

Psychologické poradenství a terapie - psycholog a psychoterapeut.

Psychologická ambulance, psychoterapie - psychoterapeutická pomoc - psychologické poradenství.

Služby: - psychoterapie - arteterapie - mediace - rodičovská poradna - koučink.

Služby: - koučink - branding - mediace v rodinných záležitostech.

Andělský certifikovaný průvodce a médium - andělské semináře.

Služby: - klinický psycholog - individuální psychoterapie - psychologické poradenství - psychodiagnostika

Služby: - psycholog - psychoterapeut Další ordinace: Thámova 133/24 Praha 8 Karlín

Činnost: - psychologické poradenství.