V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Nestátní zdravotnické zařízení. Psychiatrie, psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika.

Klinika zvládání stresu s.r.o. se zaměřuje na psychologické poradenství, terapie a tréninky pro zvládání stresu.

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. se zaměřuje na integraci cizinců, provázení pěstounských rodin, pedagogické a psychologické poradenství a na logopedii.

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. se zaměřuje na pomoc lidem s poruchou autistického spektra.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. provozuje centrum duševního zdraví, denní stacionář, poskytuje sociální rehabilitace a ambulantní služby.

Mgr. Magda Shymon se zaměřuje na psychologii, psychologické poradenství a terapie.

Psychologické poradenství - psychoterapie. Nabízím: Individuální psychoterapii Psychologické poradenství Terapii partnerského vztahu

Centrum sociálních služeb Poruba poskytuje sociální služby: - pečovatelskou službu - centrum denních služeb - centrum pro matky s dětmi - azylové zařízení

Nestátní nezisková organizace. Prevence, léčba a integrace osob ohrožených drogovou závislostí. Ambulantní léčba a poradenství. Poradna pro alkoholové a jiné závistlosti. Rodinné centrum U Mloka: - soociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Galerie U Mloka.

Mgr. Tereza Pelantová provozuje soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi v Brně.

Privátní klinický psycholog v oboru Psychologické poradenství a diagnostika.

Služby: -psychologické poradenství, podpůrná psychoterapie, energetické cvičení, formování osobnosti a chování, zmírňuji následky stresu, úzkosti a sociální fobie, pracuji s podezřívavými a paranoidními myšlenkami, řeším krizové situace v oblasti partnerství a manželství, naučím jednat s problémovými lidmi, vyrovnat se s kritikou, zklamáním, ...

PhDr. Romana Boháčová provozuje poradnu intuitivní a celostní psychologie.

Mgr. Marcela Novozámská se zaměřuje na psychologické poradenství, krizovou intervenci a lektorskou činnost.

Mgr. David Danel poskytuje služby v oblasti psychologické poradenství a diagnostiky.

Sociální služby města Havířova: - odlehčovací služby - centrum prevence - služby pro pěstounské rodiny, poradenství pro osoby ZTP - právní poradenství aj.

Centrum sociální péče. -stacionář, -půjčovna zdravotních a rehabilitačních pomůcek, -volnočasové aktivity, -miniškolka, -osobní asistence.

Mgr. Martin Hányš poskytuje terapie pro děti, dospívající i dospělé v Praze.

Mgr. Eva Vavřínová je klinická psycholožka zaměřující se na děti, závislosti, duševní zdraví a onemocnění a na pracovní psychologii.

PaedDr. Hana Vodrážková provozuje psychologickou, pedagogickou a kineziologickou poradnu.

Mgr. Zuzana Čechák Tomášková provozuje soukromou psychologickou praxi pro jednotlivce, manažery i firmy.

Mgr. Petra Vazačová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie a na krizovou intervenci.