V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Centrum BAZALKA, o.p.s. působí jako nestátní nezisková organizace, která se věnuje dětem a mládeži s těžkým kombinovaným postižením. Provozujeme denní a týdenní stacionář v rodinném duchu, pomáháme rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením a snažíme se ulehčit jejich životní situaci. Naším cílem je začlenění klientů do ...

Služby: - psychologické poradenství pro děti i dospělé – individuální i párové - psychologická diagnostika pro děti i dospělé - psychoterapie pro děti i dospělé - konzultace v oboru psychologie - supervize, koučink

Psycholog - psychologické poradenství - koučování.

Služby: - poradenství pro mezilidské vztahy a duševní krizi

Společnost I MY, o.p.s. Pomáháme dětem s handicapem a jejich rodinám.Poskytujeme soc. službu raná péče, organizujeme pobyty a setkání pro rodiny dětí s postižením.

Služby: - osobní a podnikatelský individuální koučink - firemní koučink - semináře a přednášky - efektivní komunikace - umění domluvit se a rozumět si, osobní rozvoj - poradenství v oblasti osobního růstu - zajištění překladů a tlumočení.

Služby: - psychologické poradenství - psycholog.

Služby: - soukromé konzultace - semináře. Dům služeb Senovážné náměstí 9 370 01 České Budějovice

Astrologické poradenství - sestavení horoskopu - regresní terapie.

Vedu lidi k tomu, aby žili svůj vlastní život v souladu s tím, co umí, na co mají talent, co je naplňuje a v čem vidí smysl. Používám k tomu novou metodu HBL - jíž jsem autorkou. Mým největším snem je, abychom všichni žili v Lásce a všechno, co děláme, abychom dělali s Láskou a z Lásky...abychom se naučili takto žít svůj obyčejný, každodenní ...

Služby: -behaviorální terapie -krizová intervence -poradenství ve výchově

Služby - psychologické poradenství - psychoterapie - hypnoterapie

Služby - sociální, sociologické a psychologické poradenství - systemická, intergrativní a rodinná psychoterapie

Služby: Sociální služby: - sociální rehabilitace - sociálně terapeutické dílny - podpora samostatného bydlení Rehabilitační centrum Chráněné dílny

Služby: -podpora samostatnosti duševně nemocných -pomoc v integraci -informatika o problematice duševního zdraví -obhajování práv a zájmů DN. Naše poslání realizujeme na 4 projekty: -sociální rehabilitace -odborné sociální poradenství -sociálně aktivizační služby -sociálně terapeutické dílny Aktivity pro veřejnost: -pořádání ...

Psychologická poradna. Členství: -Českomoravská psychologická společnost -Česká asociace psychologů práce a organizace -Asociace forenzních psychologů -Česká marketingová společnost. Služby: -široké spektrum psychodiagnostických testů k posuzování odborné, psychické a sociální úspěšnosti v konkurzním řízení -posouzení ...

DfK Group je skupina společností působící celorepublikově v oblastech seniorské problematiky, rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje a dále v Jihočeské kraji v oblasti gastronomických služeb.

Služby: -pomoc lidem při partnerských, osobních problémech -aktivity v oblasti náhradní rodinné péče -poradenská i psychoterapeutická činnost v oblasti předmanželské, manželské, rodinné, partnerské, porozvodové, v náhradní rodinné péči a při osobních problémech.

Nabídka individuální a skupinové psychoterapie. Poskytování vzdělávání v sociálních službách. Výroba a distribuce produktů venkova.

Služby: -vzdělání -integrovaná mateřská škola, zvláštní a pomocná škola, chráněná dílna -sociální rehabilitace -logopedie -rehabilitace -muzikoterapie a arteterapie -stacionář.