V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Martin Gajdoš Profiprodej - Profesionální kouč
Martin Gajdoš, profesionální kouč, trenér a konzultant. Zaměřuji se na firemní a team koučink. Pořádám školení, semináře a workshopy zaměřující se na zlepšení firemní organizace, zvyšování produktivity a efektivity práce. Jaký přínos pro Vám firemní koučink bude mít? Změnu k lepšímu! Manažeři i zaměstnanci získají nový pohled na věc a větší ...
Poradenství při dyslexii, psychosomatických problémech. - kurzy - semináře

Služby: - dopravní psychologie - akreditované pracoviště pro dopravně-psychologická vyšetření řidičů všech skupin - posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. - povinné vyšetření pro profesionální řidiče - vyšetření pro vybodované řidiče

Služby: - meditace - individuální konzultace s terapií - harmonizace prostoru - harmonizace zvukem

Služby - psychoterapie - párová a rodinná terapie - psychologické poradenství - krizová intervence.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující klientům ucelený komplex služeb v oblasti rehabilitace, odborných ambulancí lékařů, podologické poradny, solária. Ortopedická a rehabilitační ambulance: -komplexní vyšetření funkčních poruch pohybového aparátu. Denzitometrie: -zjišťování odvápnění kostí pomocí ultrazvuku bez radiační ...

Individuální, párová, rodinná psychoterapie - pomoc v krizi - osobnostní růst i pomoc se zvládáním psychických obtíží úzkosti, deprese, psychosomatické potíže Individuální psychoterapie - krizová intervence – pomoc v krizi - párová a rodinná terapie - práce s tělem a prožíváním na tělesné úrovni vnitřní práce, bez dotyková - práce ...

CELEBORN - duchovní léčení energetickými obrázky.

Služby: - psychoterapie - psychoanalýza - psychologické konzultace

Služby - domácí zdravotní péče - osobní asistence - sociální služby.

Psychologické poradenství a diagnostika. Přednášky.

Klinická psychologie. Poradenské centrum. Dopravní psychologie. Psychodiagnostické metody. Měření firemní kultury. Manželská poradna. Individuální psychoterapie.

Služby: - manželský poradce - manželské poradenství

Služby: - psychologické poradenství - rodinné, rodičovské a vztahové poradenství

Služby - psychoterapie - psychologické poradenství pro dospělé.

Psychologická ambulance: - klinický psycholog.

Psycholog a psychoterapeut: - jednorázové psychologické a poradenské konzultace - individuální psychodynamická psychoterapie dětí a dospívajících - individuální psychodynamická psychoterapie dospělých - společná psychoterapie dítěte a rodiče - výchovné a sociální poradenství pro rodiny a instituce pečující o děti a dospívající - ...

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. je psycholog, supervizor. Terapie, poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny. Služby: - psychoterapie - rodinná terapie - psychologické poradenství - supervize - metodické konzultace. Specializace: - vztahové problémy - komunikace v rodině - drogy a závislosti - case management - případová ...

Mgr. Kamila Zieglerová je psychoterapeutka. Služby: - psychoterapie - individuální - párová - rodinná - psychoterapii u dětí a adolescentů - mediace - zprostředkování dohody (např. mezi partnery při rozvodových situacích, kdy se dva lidé spolu nedokáží domluvit) - nácvik relaxačních technik - hypnoterapie.