V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Klinický psycholog a psychoterapeut: -strach, tréma, úzkost, únava, stres, nespavost, nadváha, zlozvyky, bolest, deprese, sexuální potíže, narušené vztahy. Rodinné konstelace. Skupinový nácvik komunikačních dovedností.

Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapeutických služeb pro rodinu, manželství či mezilidské vztahy. Pořádání seminářů.

Sdružení Práh -poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Sdružení Práh poskytuje lidem s duševním onemocněním podporu prostřednictvím šesti registrovaných služeb: Práh — odborné sociální poradenství Práh — sociální rehabilitace Práh — chráněné ...

Klinická psychologie. Poradenské centrum. Dopravní psychologie. Psychodiagnostické metody. Měření firemní kultury. Manželská poradna. Individuální psychoterapie.

Mgr. Michal Hummel se zaměřuje na psychologii, psychologické poradenství a koučink.

Psychologické poradenství a diagnostika

Služby: -ambulance klinické psychologie -komplexní psychologické služby pro dospělé a dospívající -individuální psychoterapie, psychodiagnostika -psychologické poradenství, krizová intervence.

Sdružení, poradna, centrum: -řešení drogového problému -ochrana společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek. Nabízí: -kontaktní centra -terénní programy -primární prevence -drogové služby ve vězení -psychiatrická AT ordinace -ambulance adiktologie -terapeutická komunita -eikón - program pracovní rehabilitace a ...

Kontaktní centrum ve Znojmě Společnost Podané ruce. Služby: -řešení problematiky drogové závislosti -protidrogová poradna pro drogově závislé i pro rodiče drogově závislých.

Jmenuji se Martina Havlíčková a od roku 2010 se ve své praxi v Brně věnuji psychoterapii a psychologickému poradenství.

Psychologická diagnostika Kompletní profesionální servis v oblasti psychodiagnostiky a online psychologické diagnostiky. -testovanými osobami jsou zájemci o zaměstnání, stávající personál, studenti vzdělávacích zařízení i široká veřejnost.

Mgr. Bc. Milada Havlíková se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Adriana Rieglová se zaměřuje na klinickou psychologii a psychoterapie.

Mgr. Kristina Pešková se zaměřuje na psychologické poradenství, neuropsychologické vyšetření a trénink paměti.

Pořádá - kurzy psychologie písma grafologie pro veřejnost. Psychologická poradna.

Mgr. Ing. Jana Hoke se zaměřuje na psychologické poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny.

Mgr. Taťána Šimečková se zaměřuje na dopravní psychologii a poradenství.

Mgr. Petr Kolouch se zaměřuje na psychologii, terapie, dopravní psychologii a poradenství.

Služby sociální péče - prevence zahrnující sociální poradenství - rehabilitace - pobytové služby

Psychologické poradenství a diagnostika. Psychoterapie.

Privátní psychologická poradna.

Psychologická pomoc v obtížné životní situaci - individuální a párové psychologické poradenství a psychoterapie Individuální psychologické poradenství a psychoterapie - úzkosti, smutek, osamělost, nesmělost, vztahové potíže. Oblasti individuální psychoterapie a poradenství - Nízká sebedůvěra - Problémy v navazování vztahů (přátelských či ...

Psychologické poradenství a diagnostika