V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. zajišťuje dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. Naše organizace poskytuje vzdělání ve více formách, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální. Dále nabízíme ...

Psychologické centrum: - klinická psychologie - psychoterapie.

Psycholožka: - psychologické poradenství - psychoterapie.

Psychologické poradenství, přednášková činnost, psychoterapie a supervize

Činnost: - léčitelka - alternativní psychoterapie.

NADĚJE pobočka Česká Třebová poskytuje tyto sociální služby - terénní programy - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Dále jsme schopni zajistit: - volnočasové aktivity pro děti a mládež a podporu dalšího - vzdělávání dětí a mládeže - křesťanskou duchovní a pastorační péči - odborné stáže studentů VOŠ a VŠ - programy ...

AVI-centrum Kineziologie – metoda ONE BRAIN Synergizace těla a mysli Diagnostika Supertronicem Kurzy a přednášky

Služby: - psychologická poradna - dopravně psychologické vyšetření

Psychologické poradenství a diagnostika

Péče v oboru klinické psychologie a psychoterapie

Poradenství, psychická podpora člověku s neurologickým onemocněním i jinak zdravotně postiženým osobám

Latina - překlady Doučování - latinapříprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření právo včetně právní logiky, psychologie, sociologie, politologie, historie Redukce hmotnosti Psychologické poradenství a diagnostika

Rodinná terapie, manželské a partnerské poradenství, rodinné konstelace, manželská mediace, rodinný koučing

Služby, nabízí, poradna: -psychologické a psychoterapeutické -poradenství -krizová intervence -psychologická diagnostika -zpracování znaleckých posudků pro soud a policii -alternativní hlubinně psychologické a ezoterní přístupy -skupinová psychoterapie -přednášková činnost na různá témata -kurzy pro podporu ...

Psychologická ambulance. Psychologické poradenství a diagnostika. Psycholog pro děti, dospívající, dospělé a rodiny.