V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace poskytuje zdravotní, rehabilitační a psychosociální péči dětem od narození do tří let věku. Naše zařízení nabízí okamžitou pomoc, věnujeme se dětem, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí nebo v krajním případě nechtějí starat. Poskytujeme komplexní péči dětem, které jsou ohroženy ve svém vývoji a ...
Ve své soukromé ambulanci poskytuje paní PhDr. Jindra Mácová psychologické poradenství, provádí psychodiagnostiku a také psychoterapii. Navštívit nás můžete na adrese Kofránkova 459/3, Třebíč. Služby, ambulance: - psycholog - psychodiagnostika - psychoterapie - rodinná, skupinová i individuální psychoterapii - psychologické poradenství - ...

Lektorka Mgr. Anna Doubková nabízí vzdělávání a poradenské služby pro jednotlivce i kolektivy. Zabýváme se školením mentorů pro školy, koučováním pedagogů, pořádáme kurzy pro manažery firem i kurzy osobního rozvoje. Sídlíme ve městě Přibyslav. Naše činnost: - školení, koučink pro pedagogy, ředitele škol - mentoring - školení mentorů pro ...

Denní rehabilitační stacionář pro mentálně a tělesně postižené děti a mládež.

Služby: -psychologické poradenství -soukromý psycholog -psychologická diagnostika -psychoterapie.

Občanská poradna Třebíč je nezisková organizace se sídlem v Třebíči a pobočkou v Moravských Budějovicích. Podporuje osoby nad 16 let v nepříznivé sociální situaci formou sociálních služeb a dalších programů jako jsou vzdělávací akce a kariérové poradenství. Poradna je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany ...

Psychologické poradenství - psycholog ve zdravotnictví - klinická psychologie.

Služby - masáže - etikoterapie - osobnostní rozvoj - detoxikace těla.

Sociální služby, zdravotní péči pro seniory, děti a zdravotně postižené.

Denní stacionář. Péče o zdravotně, tělesně a mentálně postižené osoby: - rozumová výchova - arteterapie - pracovní terapie - muzikoterapie - pohybová terapie - nácvik samostatnosti - socializace - rehabilitace - dramatická tvorba.

Poradenství-drogová závislost. Služby: -servis sociální, zdravotní, hygienický -všeobecné poradenství a informace o drogové problematice -sociální a právní poradenství -zprostředkování léčby, informace o možnostech léčby. Psychiatrická ambulance: -PhDr.Jana Matějková -každé úterý. Kontakty: -K-centrum ...

Pedagogicko-psychologická poradna: -pomoc při výchově předškolních dětí -pomoc při potížích s učením -pomoc při zvládání výchovných obtížích doma i ve škole -pomoc v případě zdravotních problémů dětí a dospívajících -poradenský a psychoterapeutický servis pro učitele.

Manželská a rodinná poradna. Služby: -poradenství v rámci partnerských,rodinných a osobních problémů -párová a rodinná terapie -další služby dle zakázky klienta.

Občanské sdružení. Služby: - doléčovací program: - strukturovaný program doléčování, skupinové a individuální terapie, individuální, partnerské a rodinné poradenství, volnočasové aktivity, zprostředkování odborné zdravotnické péče - ubytování v zařízení: - pro uživatele uživatelům zařazené do programu následné péče - ...

Zdravotnické centrum: -lékař-psycholog. Dětský klinický psycholog: -diagnostika -psychoterapie se zaměřením převážně na děti.

Služby: -ordinace klinického psychologa.