V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Denní rehabilitační stacionář pro mentálně a tělesně postižené děti a mládež.

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace poskytuje zdravotní, rehabilitační a psychosociální péči dětem od narození do tří let věku. Naše zařízení nabízí okamžitou pomoc, věnujeme se dětem, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí nebo v krajním případě nechtějí starat. Poskytujeme komplexní péči dětem, které jsou ohroženy ve svém vývoji a ...

Služby - psychoterapie - poradenská činnost.

Společnost Barevný svět Třebíčsko, s.r.o. provozuje Denní centrum Barevný svět zaštiťující: - denní stacionář - sociální rehabilitace - chráněné bydlení

Mgr. Renata Šťastná provozuje partnerskou poradnu, provádí výklad karet a meditace.

Služby: - podpora lidí s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. - komunitní tým - chráněné bydlení - tým podpory v zaměstnávání - sociálně terapeutická dílna - chráněné dílny

Poradna: - předmanželská - manželská - porozvodová - rodinná.

PhDr. Ivana Veselá se zaměřuje na psychologické poradenství a alternativní medicínu.

MUDr. Jiří Kořán se zaměřuje na psychologické analýzy a terapie.

Mgr. Martina Kolářová se zaměřuje na psychologické a psychoterapeutické poradenství, hypnózu a supervize.

PhDr. Silvie Bartošová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Ondřej Škoda se zaměřuje na psychologické poradenství, diagnostiku a krizovou intervenci.

Služba: -pečovatelská služba v terénu -nepřetržitá -pomoc při domacích pracích, úklidu a jídle, pomoc při samoobsluze -půjčování kompenzačních pomůcek.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. se zaměřuje na poradenství, pobytové programy, přípravu pro snoubence a manželská setkání 50+.

Domov Háj, příspěvková organizace provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, dílny a humanitní centrum.

PhDr. Jana Lorencová se zaměřuje na psychologii, psychoterapie a koučink.

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. se zaměřuje na integraci cizinců, provázení pěstounských rodin, pedagogické a psychologické poradenství a na logopedii.

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. se zaměřuje na pomoc lidem s poruchou autistického spektra.

Mgr. Eva Vavřínová je klinická psycholožka zaměřující se na děti, závislosti, duševní zdraví a onemocnění a na pracovní psychologii.

Psychologické poradenství - psycholog ve zdravotnictví - klinická psychologie.

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující celou řadu sociálních služeb pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Provozujeme pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro seniory, odlehčovací službu i domácí ...