V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Marie Heralecká se zaměřuje na sofioterapii - nalezením pravé podstaty vzniku nemocí.

FEN kineziologie - metoda osobního a duchovního rozvoje. Poradenství. Řešení problémů jakéhokoli druhu (láska, vztahy, práce).

Kontaktní centrum pro drogově závislé. Služba určená pro uživatele drog, kteří užívají injekčně a dlouhodobě pro ty, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky, rekreačním uživatelům drog, těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě nebo zahájení abstinence rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům uživatelů návykových látek, ...

PhDr. Daniela Pupíková se zaměřuje na psychologické poradenství a diagnostiku.

Služby: - poradenská a terapeutická pomoc pro děti, mládež a jejich rodiče - komplexní psychologická diagnostika - individuální práce s oběťmi, agresory - zajišťování osmitýdenních pobytů na internátních oddělení SVP. Určeno: - dětem od 6ti let a mládeži do ukončení středoškolského vzdělání s výchovnými problémy, jejich rodinám, obětem ...

Denní stacionář: - pro klienty se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 30 let . Poradna rané péče. - pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodiny s dětmi s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem, a to od narození do 7 let věku.

Zabýváme se poskytováním služeb projektového a dotačního poradenství: - odborné vzdělávání zaměstnanců, - snižování VOC z lakoven, - péče o děti prvního stupně. Mimo jiné u nás můžete navštívit také Univerzitu vědomého života a vzdělávací kurzy: - komunikační školu, - víkendový kurz vědomého života, - trénink a programování mozku a ...

SYMEDIS PLUS s.r.o. se zaměřuje na psychoterapii, psychologii a poradenství.

Domov Jitka o.p.s. se sídlem ve Vsetíně je týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Současně také poskytujeme odlehčovací službu, a to když pečující osoba potřebuje, aby se někdo postaral o rodinného příslušníka s postižením v případě, že on nemůže. Službu zajišťujeme na pár dnů, týdnů, ale i měsíců. Našimi klienty jsou ...

Zdravotnictví: -privátní dětský psychiatr -psychoterapie.

Mgr. Zuzana Malaníková se zaměřuje na individuální, rodinné a párové psychologické poradenství.

Mgr. Alžběta Volfová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé.

PhDr. Iva Nagyová se zaměřuje na psychologii, terapie, poradenství a hypnózu.

Péče o staré a nemocné osoby. Podpora osobního potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací Pomoc opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením. Poradenství a přímá pomoc lidem v krizi a nouzi. Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

Sdružení - matky s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) Služby: - odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP) - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) - sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE) .

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. se zaměřuje na odborné sociální poradenství, tlumočnické a aktivizační služby a na zajišťování kompenzačních pomůcek.

Sociální služby - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů. Aktivně ...

Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé.

Auxilium o.p.s. se zaměřuje na poskytování sociálně-aktivizačních a odlehčovacích služeb, sociální poradenství, dopravu s asistencí a krizovou intervenci.

Klinika zvládání stresu s.r.o. se zaměřuje na psychologické poradenství, terapie a tréninky pro zvládání stresu.

Protidrogové centrum. Kontaktní centrum pro drogově závislé. Poskytují služby: -drogové poradenství -krizové centrum -program volného času -psychoterapeutická pomoc -zdravotní pomoc -sociální servis: -pomoc při vyřizování dokladů -pomoc při jednání na Úřadu práce -pomoc při jednání na Zdravotní pojišťovně -intervence v ...

PhDr. Michaela Cyprichová provozuje pedagogicko-psychologickou poradnu.

Anonymní krizová linka: - linka důvěry - řešení životních situací, problémů (deprese, závislost, vztahy...)

Kineziologie. Léčení: -bolesti a problémy těla i psychiky -dyslexie (poruchy učení, soustředění) -tréma -sebedůvěra -alergie -závislosti kouření, alkohol atd.