Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Administratívne služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - Anglický jazyk, Nemecký jazyk Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kurzov, školení a seminárov Počítačové služby Vydavateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Společnost Specta, s.r.o. Bratislava je překladatelská a tlumočnická agentura. Překlady poskytujeme do 40 cizích jazyků a překládáme i tlumočíme i mezi 2 cizími jazyky. Vyhotovujeme soudní překlady. Překladatelské služby: - technické a odborné překlady - soudní a úřední překlady - právní překlady, překlady smluv - překlady firemních ...

Společnost Adora Lingua s. r. o. se zabývá překlady textů, od odborných až po umělecké, do všech světových jazyků. Nabízíme také tlumočnické služby, zaměřujeme se i na vydavatelskou činnost. Služby: - překladatelská činnost, překlady odborných textů, manuálů, technických i uměleckých textů do všech jazyků - lokalizace, jazyková adaptace ...

Překladatelka Mgr. Žofia Straková nabízí překladatelské služby ze slovenského do německého jazyka a naopak. Překládáme všechny druhy textů, soustředíme se na dokumenty z oblasti medicíny a právní překlady. Najdete nás v obci Vyhne, okres Žiar nad Hronom. Překladatelské služby, překlady: - ze slovenského jazyka do německého jazyka - ze ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby Preklady z nemckého jazyka do slovenského a naopak.-- odborných teyxov všetkého druhu a stupňa níročnosti.- autorstrvo rekladu monografiíí a textov s historickou probllematikou. Semultánne a konzekutíne tlmočenie. všetko s dlhorčnou skúsenosťouu a za dohodnutú ceenu.

Preklady a tlmočenie nemeckého jazyka.

Databanky Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Automatizované spracovanie dát Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Organizovanie kurzov, školení prednášok a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu ...

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Úradné, odborné, umelecké preklady Jazykové korektúry Konzekutívne, simultánne, sprievodné tlmočenie, chuchotage Tlmočnícka technika Organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Právní činnosti, tlmočenie v jazyku maďarskom.

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do čínskeho jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Inštruktor autoškoly Prevádzkovanie autoškoly Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby anglický jazyk Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho ...

Vydávanie kníh Vydávanie novín Finančný leasing Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Správa nehnuteľností Výroba malty a betónu Prevádzkovanie cukrárne Výkopové a zemné práce Servis športových potrieb Prípravné práce pre stavbu Činnosť reklamnej agentúry Sprostredkovateľská ...

Marketing Fotografické služby Preklady a tlmočenie Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a čistenie budov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prekladateľské a tlmočnícke ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Vyučovanie v odbore cudzích ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Služby súvisiace s počítačovým ...

Masérske služby Fotografické služby Čistiareň, prácovňa Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Počítačové grafika podľa predlohy Počítačové spracovanie videa a zvuku Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie kongresov, sympózií a školení Montáž a údržba zariadení ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk nemecký Organizovanie kultúrnych a iných ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky Kúpa tovaru na účely jeho ...

Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích akcií Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do anglického jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Oprava karosérií Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívna činnosť Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Nákup a predaj motorových vozidiel Fotografické a reprografické služby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej ...