Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Překladatelka Mgr. Žofia Straková nabízí překladatelské služby ze slovenského do německého jazyka a naopak. Překládáme všechny druhy textů, soustředíme se na dokumenty z oblasti medicíny a právní překlady. Najdete nás v obci Vyhne, okres Žiar nad Hronom. Překladatelské služby, překlady: - ze slovenského jazyka do německého jazyka - ze ...

Právní činnosti, tlmočenie v jazyku maďarskom.

Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba Výroba nápojov Administratívne služby Spracovanie a úprava kávy Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri ...

Výuka jazyka anglického. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Tlmočnícke a prekladateľské služby - jazyk anglický. Vykonávanie školení v ekonomickej a organizačnej činnosti. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Administratívne služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vedenie účtovníctva. Prenájom strojov a prístrojov. Viazanie kníh a ich konečné spracovanie. Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh. Tlač kopírovacím strojom - RISOGRAPH 6300. Vydavateľská,nakladateľská a reklamná činnosť. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej predajne. Prekladateľská a tlmočnícka ...

Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Reklamná činnosť a marketing Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Prekladateľské a tlmočnícke služby v anglickom ...

Dodávka a montáž interiérových prvkov. Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej ...

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov : nemecký jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby : nemecký jazyk Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - slovenský jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby v anglickom jazyku Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Jazykové úpravy a korektúry textov v rozsahu voľnej živnosti

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Sekretárske a kancelárske služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu Prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Pracovná zdravotná služba Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Prenájom hnuteľných vecí Tlmočnícke a prekladateľské práce Prevádzkovanie športových zariadení viazaných a koncesovaných obchodných živností Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Automatizované spracovanie údajov Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kopírovacie služby Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Manažérska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a ...

Počítačové služby. Administratívne služby. Reklamné a marketingové služby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov -v jazyku anglickom, ...

Prekladateľská činnosť Vyučovanie jazyka anglického Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Počítačová a jazyková úprava textu Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied Podnikateľské poradenstvo v oblasti turizmu a cestovného ruchu Usporadúvanie kurzov, ...

Administratívne služby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

Fotografické služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Sadovnícke a terénne úpravy. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazyku francúzskom a anglickom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Vyučovanie anglického jazyka. Činnosť organizačného poradcu. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností. Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností.

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Reklamné a marketingové služby