Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Administratívne služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - Anglický jazyk, Nemecký jazyk Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kurzov, školení a seminárov Počítačové služby Vydavateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Společnost Specta, s.r.o. Bratislava je překladatelská a tlumočnická agentura. Překlady poskytujeme do 40 cizích jazyků a překládáme i tlumočíme i mezi 2 cizími jazyky. Vyhotovujeme soudní překlady. Překladatelské služby: - technické a odborné překlady - soudní a úřední překlady - právní překlady, překlady smluv - překlady firemních ...

Společnost Adora Lingua s. r. o. se zabývá překlady textů, od odborných až po umělecké, do všech světových jazyků. Nabízíme také tlumočnické služby, zaměřujeme se i na vydavatelskou činnost. Služby: - překladatelská činnost, překlady odborných textů, manuálů, technických i uměleckých textů do všech jazyků - lokalizace, jazyková adaptace ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Úradné, odborné, umelecké preklady Jazykové korektúry Konzekutívne, simultánne, sprievodné tlmočenie, chuchotage Tlmočnícka technika Organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do čínskeho jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Inštruktor autoškoly Prevádzkovanie autoškoly Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby anglický jazyk Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho ...

Marketing Fotografické služby Preklady a tlmočenie Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Služby súvisiace s počítačovým ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk nemecký Organizovanie kultúrnych a iných ...

Prieskum trhu Oprava karosérií Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívna činnosť Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Nákup a predaj motorových vozidiel Fotografické a reprografické služby Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v ...

Sekretárske služby Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch Prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené so správou ...

Preklady a tlmočenie Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby, reklamy a služieb Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Marketing Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Reprodukčné práce - kopírovacie práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho ...

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Prekladanie a tlmočenie Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a kancelárske práce Návrh a optimalizácia informačných technológií Organizovanie kultúrnych a ...

Manažment Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v strojárenstve Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka francúzskeho Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Inžinierska činnosť Administratívne práce Natáčanie videokamerou Prekladateľstvo a tlmočenie Sprostredkovateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj organických a anorganických látok Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Výskum a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, športovýc a spoločenských podujatí, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu ...

Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - angličtina, nemčina Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prekladateľská a tlmočnícka činnosť - angličtina, nemčina Činnosť organizačných a ekonomických ...

Kresličské práce Administratívne služby Grafické práce na počítači Prekladateľstvo a tlmočníctvo Služby verejných nosičov a poslov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie a príprava seminárov a školení Administratívne práce vrátane kopírovania a rozmnožovania Prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou úradných prekladov a tlmočení Poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti odpadových vôd Sprostredkovateľská ...

Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Prekladateľské a tlmočnícke služby z/na maďarský jazyk Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu ...