Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Databanky Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Automatizované spracovanie dát Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Sťahovacie služby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Sprostredkovateľská činnosť Administratívne práce a tlmočnicke služby

Odevná výroba Textilná výroba Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a marketingová činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Spracovanie údajov počítačom Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a sekretárske práce Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v ...

Armovacie práce Baliace činnosti Upratovacie práce Lešenárske práce Reklamné činnosti Spracovanie údajov Približovanie dreva Verejné obstarávanie Kladenie zámkovej dlažby Prenájom výpočtovej techniky Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Maliarske, natieračské a ...

Čistiace a upratovacie služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Vzdelávanie dospelých Organizovanie školení a iných vzdelávacích aktivít Prekladateľské a tlmočnícke služby /anglický jazyk/ Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných ...

Reklamné činnosti Výučba lyžovania Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, školení, seminárov Organizovanie športových, ...

Verejné obstarávanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Vyučovanie v odbore cudzích jazykov Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardware Ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná činnosť Zváračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba kožených a kožušinových výrobkov Prenájom strojov, prístrojov a drobnej mechanizácie Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie ...

Zámočníctvo; Štukatérstvo; Obkladačské práce; Vedenie účtovníctva Montáž sadrokartónov; Ručné výkopové práce; Demolácia a zemné práce; Oprava pracovných strojov; Prípravné práce pre stavbu; Výkon činnosti stavbyvedúceho; Výkon činnosti stavebného dozoru; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom, kúpa a predaj nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Zariaďovanie interiérov bez stavebného zásahu Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, ...

Baliaca činnosť Finančný lízing Spracovanie údajov Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čiatiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Spracovanie údajov Lektorská činnosť Tlmočnícke služby Fotografické služby Prekladateľské služby Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Organizovanie ...

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku anglickom v rozsahu voľných živností