Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Upratovacie práce Kopírovanie tlačív Prenájom automobilov Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Prepisovanie písomností Vyučovanie anglického jazyka Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Ubytovacie ...

Masérske služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 01.3 - výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby - poľský jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľného majetku Grafické práce na počítači Kancelárske a sekretárske služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Organizačné a ekonomické poradenstvo Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prekladateľské a tlmočnícke služby Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie prednášok, seminárov, kultúrnych, športových a iných spoločenských ...

Organizovanie kurzov a školení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľská a tlmočnícka činnosť (anglický a taliansky jazyk) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Oprava odevov Krajčírske práce Preklady a tlmočenie Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Grafické práce na počítači Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Inštalácia programového vybavenia ...

Hardverové poradenstvo Administratívne služby Plnenie tonerov do tlačiarní Reklamné a marketingové služby Softverové poradenstvo a dodávka softvéru Údržba a oprava mechanických častí počítačov Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimošklskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov (nemecký jazyk) Prekladateľské a tlmočnícke služby (nemecký jazyk) Služby súvisiace s ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Servis športových potrieb Požičivanie športových potrieb Kancelárske a sekretárske služby Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu ...

Podnikateľské poradenstvo Vyučovanie v anglickom jazyku Sprostredkovanie obchodu a služieb Administratívne práce, preklady vrátane tlmočnických služieb

Výučba jazyka ruského a anglického Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický a francúzsky jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický a francúzsky jazyk Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Výučba anglického jazyka Preklady a tlmočenie - anglický jazyk Poradenstvo v oblasti štúdia v zahraničí

Prekladateľské služby Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prekladateľské a tlmočnícke služby Vyučovanie v odbore anglického jazyka Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Organizovanie kurzov Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk, poľský jazyk

Dizajnérska činnosť Návrhárstvo v oblasti textilu Prekladateľstvo a tlmočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk francúzsky Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický

Marketing a manažment Prekladateľské a tlmočnícke služby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprievodca cestovného ruchu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - poľský jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Administratívne služby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - taliansky jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - taliansky jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov