Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prekladateľské a tlmočnícke služby - taliansky jazyk Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských služieb Vydavateľská činnosť Maloobchod a ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prieskum trhu a verejnej mienky Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Organizovanie ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Administratívne práce, kopírovacie služby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Požičiavanie a prenájom ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie služby Sprostredkovanie obchodu Vykonávanie izolácií proti vlhkosti Výroba strojov s mechanickým pohonom Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ Veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/ Poradenstvo v oblasti strojárenstva a dopravy Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Staviteľ - vykonávanie ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Predaj leteckých prepravných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

Colné poradenstvo Sekretárske služby Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb colnej deklarácie Poskytovanie záruk - colné ručiteľské služby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ...

Kovoobrábanie Maloobchod a veľkoobchod Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť ...

Baliace služby Zásielkový predaj Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Vedenie účtovnej evidencie Veľkoobchod s kanc. zariad. a strojmi Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Sekretárske služby vrátane tlmočníckych Výroba, montáž a prevádzka VSAT zariadení Sprostredkovanie obchodu s počítačmi a softwarom Vydavateľská činnosť ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Konštrukčné práce v oblasti strojárenstva Technické výpočty a simulácie v strojárenstve Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby Výskum a vývoj v oblasti ...

Inštruktor autoškoly Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Inzertné služby Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie nemeckého jazyka Vyučovanie anglického jazyka Vyučovanie francúzskeho jazyka Aranžérske a písmomaliarske práce Tlmočnícke a prekladateľské služby Poradenské služby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie jazykových a vzdelávacích kurzov Sprostredkovanie prenájmu nebytových ...

Špedičné služby Vedenie účtovníctva Poskytovanie colnej zábezpeky Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie služieb colnej deklarácie Činnosť účtovných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Reklamné činnosti Sekretárske služby Výskum trhu a verejnej mienky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľské služby z/do jazyka nemeckého a anglického Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Poriadanie kurzov a školení Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Predaj počítačovej a kancelárskej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický ...

Predaj na trhoch Upratovacie práce Reklamné činnosti Verejné stravovanie Stravovanie závodné Maloobchod mimo predajne Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie biliardu a šípiek Prekladateľské a tlmočnícke služby Čistenie textílii praním, vrátane konečnej úpravy Prenájom nehnuteľností vrátane bytového ...

Omietkárske práce Administratívne práce Výkopové a zemné práce Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rámci voľných živností Veľkoobchod v rámci voľných živností Demolácie bez vykonávania trhacích prác Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovanie obchodu, ...

Masérske služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vyučovanie anglického jazyka Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z anglického ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou Veľkoobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Reklamná, ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazyku nemeckom Organizovanie ...

Překladatelské a tlumočnické činnosti Scénická umění Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

Fotografovanie pre obchodné účely Organizovanie kurzov, školení a seminárov Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu Prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický Odborné poradenské služby uchádzačom a záujemcom o zamestnanie Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov Kúpa ...

Výučba cudzích jazykov Prekladateľské a tlmočnícke služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu