Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Preklady a tlmočenie nemeckého jazyka.

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Vyučovanie v odbore cudzích ...

Masérske služby Fotografické služby Čistiareň, prácovňa Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Počítačové grafika podľa predlohy Počítačové spracovanie videa a zvuku Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie kongresov, sympózií a školení Montáž a údržba zariadení ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky Kúpa tovaru na účely jeho ...

Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích akcií Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do anglického jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Aranžérske práce Podnikateľské poradenstvo Vyučovanie japonského jazyka Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Sekretárske a administratívne práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prekladateľské a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk, španielsky jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk, španielsky ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ...

Marketing; Vedenie účtovníctva; Prieskum trhu a verejnej mienky; Automatizované spracovanie dát; Reklamná a propagačná činnosť; Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti; Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti; Činnosť organizačných a ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie leteckej dopravy Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie relaxačných služieb Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Ubytovacie služby bez poskytnutia stravy Prenájom bicyklov a športového náradia Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Zasielateľstvo Vydávanie kníh Prekladateľská činnosť Sprievodca cestovného ruchu Sprostredkovateľská činnosť Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecný a bulharský jazyk Rozširovanie a rozmnožovanie periodických a neperiodických publikácií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prevádzkovanie autoškoly; Prenájom motorových vozidiel; Prieskum trhu a verejnej mienky; Automatizované spracovanie údajov; Prekladateľské a tlmočnícke služby; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Činnosť organizačných a ekonomických ...

Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka ruského Práce vo výškach pomocou priemyselno-horolezeckej techniky Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Vydavateľská činnosť Sprievodcovská činnosť Doučovanie jazyka slovenského Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností Vyučovanie jazyka nemeckého a anglického Organizovanie kurzov, seminárov a prednášok Reklamná, propagačná a prezentačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi v ...

Administratívne služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba, inštalácia a opravy elektrických ...

Kancelárske a administratívne služby Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Upratovacie práce Inzertná činnosť Prieskum verejnej mienky Marketing a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Leasing hnuteľného majetku Prenájom reklamných tabúľ Prenájom hnuteľného majetku Grafické práce na počítači Prevádzka biliardových stolov Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prevádzka nevýherných ...

Prieskum trhu - marketing Výroba strojov, prístrojov a zariadení Samostatné konštruktérstvo v strojárstve Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Mechanická montáž strojov, prístrojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Účetnické a auditorské činnosti daňové poradenství Maloobchod s masem a masnými výrobky ve specializovaných prodejnách Překladatelské a tlumočnické činnosti Činnosti reklamních agentur Činnosti související se zpracováním dat a hostingem;

Skladovanie Baliaca činnosť Kopírovacie práce Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Čistiace a upratovacie práce Maloobchod so starožitnosťami Reklamná a propagačná činnosť Navrhovanie dispozičného riešenia interiérov Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej ...

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomickej agendy a poradenstva v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo užívateľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Preklady a tlmočenie v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Reklamná činnosť; Sekretárske služby; Sprostredkovateľská činnosť; Prekladateľské a tlmočnícke služby; Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Montáž a údržba slnečných kolektorov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Opravy vyhradených technických zariadení elektrických Prekladateľské a ...

Spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...