Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Organizovanie kurzov, školení prednášok a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu ...

Vydávanie kníh Vydávanie novín Finančný leasing Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Správa nehnuteľností Výroba malty a betónu Prevádzkovanie cukrárne Výkopové a zemné práce Servis športových potrieb Prípravné práce pre stavbu Činnosť reklamnej agentúry Sprostredkovateľská ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a čistenie budov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prekladateľské a tlmočnícke ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie sociálnych služieb Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore ...

Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Reklamné a propagačné činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a rozmnožovacie služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom zariadení, strojov a ...

Činnosť ekonomických,organizačných a účtovných poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vyučovanie ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Predaj leteckých prepravných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť organizačných a ekonomických ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v ...

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Činnosť športového inštruktora - lyžovanie Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými ...

Odevná výroba Textilná výroba Fotografické služby Počítačové služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Sekretárske služby a preklady Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Služby polygrafického priemyslu - reprografické služby Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do anglického jazyka Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Inzercia, reklama Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Tlmočnícke služby a preklady Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službami Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Usporiadávanie kultúrnych, ...

Zubná technika Reklamná činnosť Sekretárske služby Prenájom nehnuteľností Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie odborných prednášok a seminárov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - ruský jazyk Vyučovanie v odbore ...

Realitná činnosť Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Sprostredkovanie obchodu Reklamná a agentúrna činnosť Organizovanie dobrovoľných dražieb Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností Činnosť organizačných a ...

Fotografické služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický a španielsky jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Masérske služby Reklamná činnosť Prenájom automobilov Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Prenájom zdravotníckej techniky Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenská činnosť týkajúca sa telesnej pohody Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Tvorba web stránok Služby súvisiace s databázami Reklamné a propagačné činnosti Výroba propagačných materiálov Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Organizovanie kurzov, školení a prednášok Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk