Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Manažment Reklamná činnosť Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Marketing v rozsahu voľných živností Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Organizovanie kurzov, školení a seminárov Uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien Prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Správa bytového/nebytového fondu Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Odevná výroba Upratovacie práce Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a náradia Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel, stavebných a ...

Ťažba dreva Upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Ostatné stavebno-inštalačné práce sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Ostatné kompletačné a dokončovacie práce Správa bytov, domov a nebytových priestorov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín spracovanie údajov pomocou programového vybavenia Mechanické úpravy na ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Zváranie Skladovanie Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Dodávka a rozvod vody Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prehliadky zdvíhacích ...

Prevádzkovanie kúpaliska Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení Zabezpečovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Čistiace a ...

Masérske služby Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske práce Prevádzkovanie termálneho kúpaliska Prevádzkovanie športových zariadení Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Rozvoj a výroba zariadení na výrobu alternatívnej energie Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie verejne dostupných informácií Úprava tenisových kurtov a športových plôch Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Baliace činnosti Finančný leasing Inzertná činnosť Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a ...

Vykonávanie inžinierských stavieb , priemyselných , bytových a občianskych stavieb , vrátane vybavenosti sídliskových celkov Sprostredkovanie obchodu Výkony bytového hospodárstva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo koncesie a ...

Čistenie šatstva Pranie šatstva a prádla Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Hospodárenie s bytovým a nebytovým fondom Montáž a demontáž vodomerov na studenú vodu, vodomerov na teplú vodu, meračov tepla Zámočníctvo Inžinierska činnosť Verejné obstarávanie Administratívne služby Vodoinštalatérstvo a ...

Inžinierska činnosť Maloobchod a veľkoobchod Energetická certifikácia budov Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového alebo nebytového fondu Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Murárstvo Klampiarstvo Zámočníctvo Upratovacie práce Spracovanie údajov Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategótiu V-II Montáž, rekonštrukcie, údržby elektrických ...

Masérske služby Prevádzkovanie sauny Bezpečnostný technik Prevádzkovanie solária Prenájom nehnuteľností Technik požiarnej ochrany Údržba a výsadba zelene Prevádzka a údržba trhovísk Prevádzkovanie výdajne stravy Údržba miestnych komunikácii Prevádzka a údržba parkovísk Prevádzka a údržba verejných WC Uskutočňovanie pozemných ...

Murárstvo Prevádzkovanie bufetov Sprostredkovanie obchodu Predaj motorových vozidel Prevádzkovanie kúpaliska Prevádzkovanie verejných WC Polievanie a doprava pitnej vody Prevádzkovanie mestskej tržnice Tvorba a údržba verejnej zelene Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností na parkovanie Prevádzkovanie krytej plavárne ...

Reklamná činnosť Stavebné inštalácie Pozemné a inžinierske stavby Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Marketing a management Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prieskum trhu Reklamné činnosti Administratívne služby Prekladateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Poriadanie ...

Výroba betónových prvkov Prenájom strojov a zariadení - leasing Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných a doplnkových služieb Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti ...

Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Verejné obstarávanie Administratívne služby Prenájom motorových vozidiel Reklamné a marketingové služby Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu ...