Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Upratovacie práce Leasingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Inžiniersko-investorská činnosť Sekretárske a administratívne práce Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy, ...

Poskytovanie služieb starostlivosti o deti a seniorov s výnimkou činností spadajúcich pod zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov Manažment Čistenie budov Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Upratovacie práce, pranie ...

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom motorových vozidiel a príslušenstva Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Upratovacie služby Kopírovacie služby Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...

Poradenstvo v oblasti informatiky Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske práce Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Inžiniersko-investorská činnosť Prenájom strojov, zariadení a technológií Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností Kúpa ...

Kresličské práce Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Prieskum trhu Výroba nápojov Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovanie v oblasti obchodu Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve Sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne ...

Skladovanie Stolárstvo Reklamné činnosti Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Služby verejných nosišov a poslov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového, alebo nebytového fondu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Uskutočňovanie ...

Správa registratúry Sprostredkovateľská činnosť Činnosť organizačných poradcov Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Marketing Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Nákup tovaru za účelom ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž ťažných zariadení a doplnkov s výnimkou autoalarmov Nákup a predaj motorových zariadení a motocyklov, autopríslušenstva a doplnkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Administratívne služby Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností Poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Sekretárske služby Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Dokončovacie ...

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb Architektonické a inžinierske poradenstvo /v stavebníctve/ Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, technické služby v stavebníctve

Manažérska činnosť v oblasti stavebníctva Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov Kúpa ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Správa bytového/nebytového fondu Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Zámočníctvo Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Správa a údržba ...

Vedenie účtovníctva Čistenie kanalizácie Správa trhových miest Prenájom technických zariadení Automatizované spracovanie údajov Prenájom osobných motorových vozidiel Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba asfaltobetónových a betónových zmesí Údržba zelene, záhradnícke a sadovnícke ...