Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Organizovanie školení a kurzov Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Sprostredkovanie revízie technických ...

Pneuservis Reklamné činnosti Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Nastavenie a vyváženia kolies Maliarske a natieračské práce Nákup a predaj motorových vozidiel Opravy cestných motorových vozidiel Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poriadanie spoločenských, ...

Marketing Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Správa bytového alebo nebytového fondu Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál ...

Ubytovacie služby Zámočnícke práce Kovoobrábačské práce Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Omietkárske a betonárske práce Sprostredkovanie dopravy - špedícia Montáž a demontáž oceľových konštrukcií Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie ...

Administrtívne práce v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom ...

Kľúčová služba Modelárska činnosť Vedenie účtovníctva Opravy koženej galantérie Výroba koženej galantérie Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti koženej galantérie Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely ...

Kresličské práce Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne ...

Zámočníctvo Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Správa a údržba ...

Prieskum trhu Prenájom strojov Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Prenájom motorových vozidiel a mechanizmov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí Administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace služby Správa a údržba nehnuteľností Organizačno-ekonomické poradenstvo Usporadúvanie kultúrnych podujatí Prednášková a vzdelávacia činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovanie nákupu a predaja Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Služby požičovní Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Správa a údržba bytového ...

Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj dostihových koní Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj rybárskych potrieb Chov a trénovanie dostihových koní Sprostredkovanie nákupu a predaja dostihových koní Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj motorov a príslušenstva pre člny a lode Sprostredkovateľská ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Správa a údržba komunikácií Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Správa bytového a nebytového fondu Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v ...

Iný veľkoobchod Prenájom bytových priestorov Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych a skladových priestorov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom strojov a prístrojov, hnuteľného a nehnuteľného majetku Veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru Správa a ...

Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom stavebných strojov a zariadení Pneuservis, vrátane nastavenia a vyváženia kolies Nákup a predaj autosúčiastok a autopríslušenstva Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prieskum trhu Bezpečnostný technik Administratívne práce Technik požiarnej ochrany Upratovacie a čistiace práce Automatizované spracovanie dát Vykonávanie stavieb a ich zmien Montáž káblových rozvodov a antén Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...

Poradenstvo v oblasti logistiky a nákladnej dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb logistiky Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Skladovanie Upratovacie služby Pohostinská činnosť Služby autopožičovne Údržba zelene a komunikácií Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Kuriérske služby v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, s výnimkou nebezpečného odpadu Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Nákladná ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie ...

Reklamná činnosť Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Činnosť organizačných poradcov Organizačné zabezpečenie školení Organizovanie dobrovoľných dražieb Správa bytového alebo nebytového fondu Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej ...