Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Faktoring a forfaiting Správa bytového/nebytového fondu Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Obstarávanie služieb spojených so správou bytového /nebytového fondu Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu Poskytovanie služieb rýchleho ...

Obkladanie stien Vydávanie kníh Výroba nábytku Baliace činnosti Vydávanie novín Omietkárske práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Prípravne práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Prevádzka ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním : - Pozemné stavby - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Čistenie a údržba komunikácií Vedenie (obsluha) motorových vozidiel Príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Správa a údržba bytového a nebytového fondu v ...

Murárstvo Upratovacie práce Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a marketingová činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Rozvoj a výroba zariadení na výrobu alternatívnej energie Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Ťažba dreva Upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Ostatné stavebno-inštalačné práce sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Ostatné kompletačné a dokončovacie práce Správa bytov, domov a nebytových priestorov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín spracovanie údajov pomocou programového vybavenia Mechanické úpravy na ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom nebytových priestorov Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Maloobchod - stavebný materiál, inštalačný materiál, drevenévýrobky, priemyselný tovar, drogéria, farby-laky, spotrebný tovar Veľkoobchod - stavebný materiál, inštalačný materiál, drevenévýrobky, ...

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Správa domov, bytova a nebytových priestorov Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na ...

Klampiarstvo obkladačské práce správa domov a bytov Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu montáž meracej a regulačnej techniky vykonávanie tepelných a hlukových izolácii Revízie, montáž a opravy plynových zariadení inštalatérske práce - vodárenske, kúrenárske obchodná činnosť - stavebný materiál, železiarsky tovar Správa a údržba ...

Skladovanie Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj leteckých prepravných služieb Prípravné práce k realizácii stavby Baliace ...

Výškové práce Upratovacie služby Pomocné stavebné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Vydávanie novín a časopisov Sprostredkovanie obchodu a služieb Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prenájom stavebných strojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Pokládka vykurovacích fólií a káblov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských ...

Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba kompozitov zo skleneného vlákna a živice Výroba plastových mriežok spevnených skleneným vláknom Výroba výrobkov z ...

Podnikateľské poradenstvo Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenie, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika Kúpa tovaru na účely jeho ...

Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 ...

Správa bytového hospodárstva Sprostredkovanie obchodu a služieb Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Správa nehnuteľností vrátane výkonov bytového hospodárstva

Vydavateľská činnosť Organizovanie športových podujatí Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Zásielkový predaj v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Sprostredkovanie predaja, prenájmu ...

Montáž žalúzií Zváračské práce Montáž sadrokartónu Železobetonárske práce Maliarske a natieračské práce Omietkárske a obkladačské práce Výroba kovových konštrukcií a ich častí Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, ...