Rozsáhlé služby, jako jsou marketingové strategie, B2B marketing, internetový marketing, tvorba webu, konzultace, výkonnostní marketing, budování obchodních styků anebo kvalitní reklama jsou základní prvky důležité pro úspěšné podnikání ve všech sférách.

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby

Sme špecialisti na internetový marketing s dlhoročnou praxou. Poskytneme Vám len kvalitné služby v oblastiach internetovej reklamy, tvorby webových stránok, programovaní aplikácií, internetových projektov, prípravy Vašej internetovej marketingovej stratégie a nákupu online médií. Prieskum trhu Zhotovovanie webových stránok Služby súvisiace s ...

Marketingová a konzultační agentura - online reklama, PPC reklama - SEO optimalizace - webdesign.

Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí Vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výskum trhu Reklamná ...

Prenájom cestných motorových vozidiel Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, ...

Inštruktor autoškoly Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Návrh, výsadba, údržba a úprava zelene Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Spracovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky Poradenstvo v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a ...

Reklamná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateská činnosť Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kopírovacie služby Polygrafická výroba Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie výstav, veľtrhov a kultúrnych podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba kancelárskych, školských, reklamných ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace služby Vykonávanie odťahovej služby Reklamná a marketingová činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom automobilov - autopožičovňa Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Tlačová agentúra Sprostredkovanie v oblasti obchodu Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj a prenájom reklamného priestoru Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Poradenská činnosť v oblasti médií a reklamy Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Predaj času a priestoru pre reklamu v rôznych masmédiách Činnosť podnikateľských, ...

Reklamná činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kongresov a výstav Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba videa /okrem autorského zákona/ Fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh ...

Revízia vyhradených elektrických zariadení Prevádzkovanie a správa trhovísk a trhových miest Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Výroba reklamných a propagačných materiálov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, inzertná, marketingová a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Vydávanie ...

Zámočníctvo Mechanické opravy na zákazku Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba a úprava vody do bazénov Servis na čistenie a údržbu bazénov Požičiavanie automobilov a mechanizmov Montáž, opravy a rekonštrukcie bazénov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Výskum trhu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská,nakladateľská a redakčná činnosť Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Skladovanie Kuriérske služby Donášková služba Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Služby verejných nosičov a poslov Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa ...

Organizovanie výstav Vedenie účtovníctva Návrhy a výroba odevov Prenájom reklamných plôch Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Leasing v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Marketing Prieskum trhu Grafické spracovanie návrhov pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Automatizované spracovanie údajov - spracovanie tlače, tlačových podkladov Kúpa ...

Betonárske práce Upratovacie práce Zásielkový predaj Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba chladiarenských zariadení Výroba klimatizačných zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inštalácie a opravy chladiarenských zariadení Inštalácie a opravy klimatizačných zariadení Činnosť organizačných a ekonomických ...