Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov Podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo Kúpa tovaru na účely ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania ...

Prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb: upratovacie práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych, spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Reklamné činnosti Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Požičiavanie hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ...

Prieskum trhu Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Prenájom strojov a prístrojov Spracovanie ekonomických analýz Poradenstvo v oblasti riadenia podniku Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Vydávanie CD nosičov, audiovizuálnych ...

Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a účtovné poradenstvo Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Zhotovovanie, aktualizácia a správa webových stránok Ubytovacie služby bez ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Správa registratúrnych záznamov bez ...

Prenájom priemyselného tovaru Výroba elektrických zariadení Montáž štruktúrovanej kabeláže Dodávka a montáž káblových rozvodov Lexcom Dodávka a montáž sadrokartónových systémov Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a ...

Marketing Prieskum trhu Kopírovacie práce Zásielková služba Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Vyhotovovanie grafických návrhov Nákup a predaj zbierkových predmetov Poskytovanie služieb pre rodinu ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov ...

Kancelárske a sekretárske práce Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie výstav, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Audiovízia Prieskum trhu Fotografické služby Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Kresličské a grafické práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Organizovanie školení, kurzov a seminárov Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ...

Preprava zbraní a streliva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj, ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná, výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov, školení v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Leasingová činnosť Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Činnosti v oblasti faktoringu a forfaitingu Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Prenájom ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Poskytovanie tovarových úverov Sprostredkovanie bartrových obchodov v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Prevádzka zúčtovacieho strediska pre kompenzačné /bartrové/ obchody v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Fotografické služby Sprostredkovanie výstav Poradenstvo v oblasti modelingu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poriadanie výberových konaní a spoločenských podujatí v oblasti modelingu Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej,umeleckej a športovej oblasti Kúpa tovaru za ...

Nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením/ Kovovýroba Zámočníctvo Spracovanie hrozna Pohostinská činnosť Výroba a predaj vína Prenájom strojných zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Usporadúvanie výstav, ...

Finančný leasing Inzertná činnosť Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetovej čitárne Kopírovacie a rozmnožovacie práce Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie webových stránok a internetových ...

Vedenie účtovníctva Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kongresov a výstav Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Reklamná, propagačná, inzertná a ...