Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Reklamná činnosť Izolácie proti vode Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Preklad nákladov a skladovanie Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba bytových doplnkov z dreva Automatizované ...

Skladovanie Prieskum trhu Zásielkový predaj Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Colno-deklaračné služby Technik požiarnej ochrany Poskytovanie colných záruk Vývoj propramového vybavenia Sprostredkovateľská ...

Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom, kvetmi a rastlinami, potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, textilom, odevami, obuvou, športovými potrebami, elektrickými ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Spracovanie textových a obrazových predlôh (vizitiek) prostredníctvom výpočtovej techniky

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového alebo nebytového fondu Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej ...

Skladovanie Upratovacie práce Podlahárske práce Obkladačské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Verejné obstarávanie Zariaďovanie interiérov Prieskum trhu a verejnej mienky Zámočníctvo a kovoobrábanie Organizovanie kurzov a školení Služby súvisiace s databázami Reklamné a marketingové služby poskytovanie svet.a ...

Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a strojných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a sllužieb v ...

Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba spoločenských hier a hračiek Vytváranie a aktualizácia www stránok Organizovanie školení, seminárov a kurzov Producentská činnosť v oblasti videotvorby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Návrh, správa a údržba ...

Reklamná činnosť Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti reklamy Maloobchod a veľkoobchod s reklamným tovarom

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Grafické a kresličské práce podľa predlohy Poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítačov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa ...

Upratovacie služby Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Čistenie budov Inzertná služba Finančný leasing Upratovacie práce Kopírovacie služby Vedenie účtovníctva Výskum verejnej mienky Nákup a predaj hardware Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prenájom lodí a lietadiel Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného ...

Maloobchod a veľkoobchod: učebnice, školské potreby, školský nábytok, laboratórne pomôcky, mikroskopy, postery /plagáty/, nástenné mapy, glóbusy, trojrozmerné obrazy, autoatlasy, turistické mapy, kancelársky papier, kancelárske potreby, perá, fixky, pohľadnice, školské tabule a príslušenstvo, prístroje, didaktická technika, premietacia techniky, ...

Organizovanie seminárov, konferencií a kurzov Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výskum a vývoj v oblasti tepelnej techniky a klimatizácie Termodiagnostika objektov - informatívne meranie termokamerou Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Servis a nastavovanie prenosných meracích prístrojov a ...

Výroba peliet a brikiet Sprostredkovanie obchodu a služieb Organizovanie kurzov, seminárov a školení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Montáž a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych a ...

Maloobchod a veľkoobchod: priemyslové a poľnohospodárske výrobky a zariadenia, dopravné prostriedky vrátane príslušenstva, stavebné materiály a mechanizmy, bytové a kancelárske vybavenie, výrobky z dreva, umelých hmôt, farebných a drahých kovov, hračky, športové potreby, potraviny, obuv, textilné a kožené výrobky, keramika, prístrojová technika, ...

Grafické práce Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Služby súvisiace s databázami Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied Nakladanie s výsledkami ...

Pranie a žehlenie Upratovacie práce Donášková služba Organizovanie výstav Vedenie účtovníctva Zberňa prádla a šatstva Prenájom hnuteľného majetku Grafické práce na počítači Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Vydavatelská činnosť Výroba reklamných predmetov Leasing spojený s financovaním Sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj-maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami, obilím, osivom a krmivom, kvetmi a rastlinami, potravinami, nápojmi a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Podnikateľské poradenstvo v ekonomických, obchodných a manažérskych oblastiach Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Zabezpečovanie a poskytovanie ...

Fotografické služby Modelingová agentúra Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Upratovacie práce Pohostinská činnosť Výskum verejnej mienky Výstavnícka činnosť Prevádzkovanie lahôdok Vydavateľská činnosť Spracovanie počítačovej grafiky Organizovanie voľného času detí Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti Reklamná, propagačná a ...