Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Jak již sám název naznačuje Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci se zabývá pravidelným pořádáním veletrhu dětské knihy a také Festivalu dětského čtenářství, kde se účastníci mohou osobně setkat se spisovateli a ilustrátory dětských knih. Služby: - pořádání Veletrhu dětské knihy - Festival dětského čtenářství, kde se účastníci mohou ...

Služby - prezentační akce a módní přehlídky na klíč - výstavní služby - grafické práce - fotografie.

Obchodní činnost: - sálový prodej Zajištění: - předváděcí akce

Externí zpracování a zastupování v INTRASTAT. Nabízíme: - sledování termínů odevzdávání výkazů, písemně nebo elektronicky, dle přání klienta - správnost a úplnost vyplnění - smluvní vztah vytvořený tak, aby vyhovoval cenou i podmínkami oběma stranám - zkušenosti v celní problematice a vykazování mezinárodního obchodu v systému ...

Služby: - procesní analýzy - jednoúčelové stroje a dopravníky - zaměření na celkovou úpravu pracoviště - ergonomické pracovní stoly - regálové a skladovací systémy. Práce: - projekce a konstrukce - svařování - obrábění - montáže.

Hlavní náplní je komplexní poradenská a dodavatelská činnost v oboru automatizovaných systémů řízení budov (MaR - Měření a Regulace). - velkoobchod - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení zprostředkování ...

Reklama: - reprezentační a promotérské akce - zviditelnění firmy nebo výrobky - komplexní kreativní řešení pro propagaci klienta a jeho produktů - mediální kampaně - analýzy trhu a konkurenčních aktivit - tvorba komunikačních strategií a souvisejících kreativních a mediálních řešení - tvorba: rozhlasové a televizní spoty ( včetně ...

Spacium, o. p. s., se zaměřuje na obohacení, oživení a kultivaci veřejných městských prostranství prostřednictvím nejrůznějších uměleckých aktivit. -vzdělávací a výtvarné programy pro děti, mládež a širokou veřejnost.

Poradenská a projekční kancelář zaměřená na přípravu projektů souvisejících s úsporami energie, obnovitelnými zdroji a technologiemi spojenými s principy udržitelného rozvoje a šetrným využíváním zdrojů.

Cestovatelsko-slevové portály. Obchodně-poradenské služby při realizaci převodů nemovitostí.

SLUŽBY: - poskytování služeb v oblasti management consultingu s využitím manažerských informačních systémů Podporu pro naše klienty rozdělujeme na: - oblast taktického a strategického plánování a controllingu (od prodeje po náklady) - druhou činností jsou dodávky know how a vzdělávání v oblasti řízení peněžních toků

Realizace výstavních stánků a expozic pro výstavy, veletrhy, prezentace, kongresy, konference a jiné akce v ČR i v zahraničí.

SLUŽBY: - návrhy a realizace výstavních expozic - reklamní a grafická činnost

Zprostředkování obchodů v textilním a plastikářském průmyslu. Poradenský servis.

EXPORT, IMPORT: - skleněné figurky, sklo - skleněné zboží - topenářské zboží - ponorná čerpadla - malá zemědělská technika ( rotavátory, sekačky ) - zastoupení společnosti MOTOR Jíkov Vodňany PŘEKLADATELSTVÍ: - překlady odborných textů a prospektů do ruštiny a ukrajinštiny a zpět CERTIFIKACE: - zajištění certifikace teplárenských ...

VELKOPLOŠNÁ REKLAMA BILLBOARD - EUROFORMÁT 510X240 cm - pronájem 80 reklamních panelů v Liberci a ost. městech regionu - realizace celoplošných reklamních kampaní v celé ČR - příprava a tisk velkoplošných plakátů billboard (papír, samolepicí fólie), technologie stříkacího plotteru - pronájem trvalých ploch billboard - umístění ...

- poradensko zprostředkovatelská činnost v oblasti obalů - poradensko zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Vybavení hotelů, penzion a restaurací včetně marketingové podpory a dalších podporných služeb, které snižují náklady v tomto odvětví a tím zlepšují hospodářský výsledek firem.

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

-obchodní činnost -reklamní činnost -marketing -činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

SPRÁVA: - databázové a aplikační servery - sítě LAN a WAN ( včetně dozorování ) POSKYTUJE: - péče o PC koncových uživatelů - komplexní outsourcing při provozování mySAP ERP - konzultace, analýza a implementace na platformě SAP - vlastní zákaznické řešení v mySAP ERP - řešení bezpečnostní politiky a tvorby oprávnění - konzultační ...

Kontaktní Burzy PRO podnikatele Ověřovatelská kancelářověřování - dokumenty o původu zboží PRO mezinárodní obchod Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí Informační kancelář PRO podnikatele - regionální informace - informační servis - projekty dotované EU Vystavování - ATA ...

PORADENSTVÍ: - energetická zařízení a inovace - technicko-ekonomická analýza - při výběru dodavatele energetického zařízení PROJEKCE: - alternativní zdroje ( tepelná čerpadla, solární panely ) - kotelny ( plynové, olejové, tuhá paliva, pelety ) - výměníkové stanice ( parní VS, teplovody ) - průmyslové aplikace ( využití odpadního tepla, ...

Reklamní předměty Výstavy Zajištění - hostesky - modelky - promotéři - módní přehlídky

Pořádají - výstavy Publikační činnost Občanské Sdružení Pořádají - semináře - besedy Pořádají - společenské večery (literární, hudební, divadelní) - kulturní pořady (divadla, koncerty, ...)