Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov Podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo Kúpa tovaru na účely ...

Skladovanie Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba a montáž klampiarenských výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Správa a údržba bytového fondu v oblasti obstarávania služieb Dokončovacie ...

Prieskum trhu Pohostinská činnosť Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie spoločenských podujatí, koncertov, výstav Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Obstarávateľské služby spojené so správou ...

Manikúra Kozmetické služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na účely ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Organizovanie kurzov a seminárov Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolského vzdelávania Technické a organizačné zabezpečovanie výstav Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť ekonomických, organizačných a ...

Administratívne služby Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Špecialista požiarnej ochrany Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Uvádzanie do ...

Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Upratovacie práce Reklamná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie web stránok v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov ...

Výroba videa Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Grafické práce na počítači, tvorba web stránok a prezentácií Organizovanie kultúrnych podujatí, prehliadok, výstav a veľtrhov Kúpa tovaru na ...

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Prenájom a požičovňa motorových vozidiel Činnosť ekonomického a organizačného poradcu Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a ...

Fotografické služby Organizovanie kongresov a výstav Organizovanie módnych prehliadok Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom ...

Organizovanie výstav Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Ubytovacie ...

Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, seminárov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Prednášková a edukačná činnosť v zdravotníctve v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom prístroja, prístroja a zariadenia spotrebného a ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení Organizovanie a usporadúvanie výstav a veľtrhov Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za ...

Kozmetické služby Organizovanie výstav Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie seminárov, kongresov, školení, kurzov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a ...

Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Vydavateľská činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - Anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - Anglický jazyk Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ...

Poriadanie odborných kurzov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výuka nemeckého jazyka Výuka anglického jazyka Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a ...

Reklamná a propagačná činnosť Poriadanie odborných kurzov a školení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Skladovanie Zasielateľstvo Sťahovacie služby Manipulácia s nákladom Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace služby Organizovanie kurzov, seminárov a školení Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v ...