Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Poskytovanie tovarových úverov Sprostredkovanie bartrových obchodov v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Prevádzka zúčtovacieho strediska pre kompenzačné /bartrové/ obchody v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Nástrojárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií Vývoj strojárskej technológie Natieračské a lakovnícke práce Správa bytového alebo nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Projektová činnosť v oblasti strojárstva Inžinierska činnosť v ...

Reklamné činnosti Maloobchod mimo predajne Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Veľtrhy a zábavné parky Výskum trhu a verejnej mienky Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti

Vedenie účtovníctva Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Montáž, rekonštrukcie, údržba elektronických zariadení Činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a počítačových služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a počítačových služieb Administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Organizovanie školení a seminárov Sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Montáž výstavných expozícií Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Montáž interiérov (s výnimkou elektrických častí) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výstavnícka činnosť - realizácia výstav a veľtrhov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Marketing Administratívne práce Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Šírenie reklamy Inzertná činnosť Propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba hroznového vína Výroba nealkoholických nápojov Organizovanie obchodno- predajných výstav, trhov a prehliadok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Vydávanie neperiodických publikácií Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti personalistiky Organizovanie výstav a prevádzkovanie múzeí Prevádzkovanie turistickej informačnej ...

Správa registratúry Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prieskum trhu Kancelárske a sekretárske služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania Konzultačná, poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Usporadúvanie a organizovanie výstav, veľtrhov týkajúcich sa predmetu ...

Armovacie práce Betonárske práce Kuriérske služby Upratovacie práce Reklamná činnosť Maloobchod, veľkoobchod Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Kladenie zámkovej dlažby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Spracovanie dát a informácií Výroba internetových stránok Maliarske a natieračské ...

Administratívne práce Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Organizovanie a zabezpečenie veľtrhov, kongresov, seminárov, výstav, kurzov, školení a súťaží Prenájom nehnuteľnosti spojený s ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Finančný leasing Sťahovacie služby Oprava pracovných strojov Výroba plastových obalov Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie prírodného medu Čistiace a upratovacie služby Organizovanie kurzov a školení Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Spracovanie a predaj včelích ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť v oblasti výtvarného umenia Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a ...

Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Personálne poradenstvo pri výbere pracovníkov Mechanické úpravy v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastu Školiaca a lektorská činnosť v riadení a personalistike Organizačné poradenstvo - sociálne a marketingové analýzy Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Činnosť ekonomických, ...

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Organizovanie výstav a veľtrhov Prevádzkovanie skladových priestorov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Montáž nábytku v rozsahu voľnej živnosti Montáž stánkov v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Veľkoobchod a maloobchod Poskytovanie dátových služieb Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí Poradenstvo v oblasti informačných technológií Reklamné činnosti (propagácia, inzercia, reklama) Sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb Predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Jazda na koni Prenájom koní Kočové služby Výuka jazdy na koni Reklamná a propagačná činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, seminárov a školení Predaj hotových jedál bez tepelnej úpravy Ubytovacie ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Predaj motorových vozidiel Vykonávanie odťahovej služby Organizovanie kurzov a školení Údržba a oprava cestných motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Kovoobrábanie Baliace činnosti. Spracovanie údajov Upratovacie práce. Poriadanie výstav a veľtrhov. Sprostredkovateľská činnosť. Pedikúra, manikúra a depilácia. Veľkoobchod s výpočtovou technikou Osobná ...

Fotografické služby Organizovanie výstav Sprostredkovateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť / s výnimkou elektrických častí / Podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) Kúpa ...

Prieskum trhu Inzertná činnosť Zváračské práce Správa registratúry Vedenie účtovníctva Sterilizácia výrobkov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba tovaru z plastov, lisovanie plastov Organizovanie kurzov, seminárov a školení Administratívne práce a kancelárske práce Školiaca činnosť v rozsahu voľnej ...