Krematorium zvířat Brno s.r.o.

Společenské služby jsou zaměřené na člověka, a proto zahrnují svatební služby, pohřební služby, hlídání dětí a zajištění zábavních akcí. V případě svateb navštivte svatební studio, kde vám pomohou s organizací, výběrem šatů, prstýnků, dekorací a podobně.

Pohřební služba AVE FENIX s.r.o.
Pohřební služba AVE FENIX nabízí velmi široký rozsah služeb v nejvyšší kvalitě za nízké ceny. Umožňuje každému, aby způsob provedení posledního rozloučení odpovídalo přesně jeho osobním představám a možnostem. V rámci této široké nabídky služeb zajistíme pro pozůstalé pohřeb a vše potřebné tak, aby se v této chvíli nemuseli zabývat dalšími ...
Pohřební služba AVE FENIX s.r.o.
KOUSEK NEBE s.r.o. - domov pro seniory v Ostravě
Cílem domova pro seniory KOUSEK NEBE s.r.o. je poskytování sociálních, ošetřovatelských pečovatelských služeb mužům i ženám od 50 let věku. Naše zařízení je určeno pro klienty, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Naši pracovníci jsou kvalifikovaní lidé ve svém oboru.
KOUSEK NEBE s.r.o. - domov pro seniory v Ostravě
Prevádzkovanie pohrebiska Tvorba internetových stránok Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Armovacie práce Upratovacie práce Asfaltérske práce Zámočnícke práce Úprava ľadovej plochy Čistenie komunikácií Prevádzkovanie trhoviska Kladenie zámkovej dlažby Prevádzkovanie pohrebiska Podnikateľské poradenstvo Prevádzkovanie verejných WC Prevádzkovanie pohrebnej služby Vyberanie poplatkov za parkovanie Práce so stavebnými ...

Kamenárske práce Výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií. Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Obchodná činnosť - letničiek, okrasných drevín, suvenírov, spotrebného a priemyselného tovaru, záhradkárskych potrieb. Veterinárna asanácia - odchyt túlavých zvierat vo verejnom záujme a ich zmárnenie, prípadne umiestnenie v karanténe s použitím ...

Baliace činnosti Stolárske práce Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Výroba výrobkov z papiera Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov Predaj a spracovanie prírodného kameňa a ...

Ubytovacie služby Závodné stravovanie Podnikateľské poradenstvo Predaj a nákup nehnuteľnosti Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry nákup a predaj potravin.,nápojmi a tabakom Sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľnosti Sprostredkovanie obchodu so spostrebným a priem.tovarom Staviteľ - vykonávanie jednoduchých ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

Stolárstvo Odevná výroba Vodoinštalatérstvo Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Omietkárske práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Oprava osobného tovaru Čistenie odpadových vôd Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Baliace a triediace činnosti Prevádzkovanie autovrakoviska Umývanie motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a ...

Stolárske práce Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenajímanie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

Prevádzkovanie pohrebiska Vedenie motorového vozidla Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho ...

Maliarstvo Kamenárstvo Zámočníctvo Výroba drevených obalov Prevádzka malých plavidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kúrenárske práce (mimo zásahu do elektrickej energie) Výroba dýh, ...

Prevádzkovanie cintorínov Výroba stavebných materiálov Prevádzkovanie odstavných plôch Správa a údržba mestského rozhlasu Správa a údržba verejného osvetlenia Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Správa a údržba verejnej zelene,záhradnícke ...

Piliarska výroba Vydavateľská činnosť Správa a údržba parkoviska Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Kopírovacie a rozmnožovacie služby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie hygienických zariadení Správa a údržba verejného osvetlenia Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba stavebných betónových ...

Donášková služba Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k ...

Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne v továrňach, úradoch, školské, menzy) Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Spracovanie prírodného kameňa Výroba a montáž betónových dielcov

Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby

Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Odťahová služba Prevádzkovanie garáží Umývanie motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Prevádzkovanie pohrebnej služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Záložna Výroba tvárnic Finančný leasing Omietkárske práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Komisionálny nákup a predaj Výroba a spracovanie plastov Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a ...

Výroba suvenírov Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Predaj jedov v maloobchode Prevádzkovanie pohrebnej služby Poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti