Nemáte čas na úklid? Využijte úklidové služby zahrnující mytí oken, schodišť a zrcadel, čištění koberců, podlah i sedaček, utírání prachu, žehlení, mytí nádobí, generální úklid koupelny a kuchyně, desinfekci a impregnaci povrchů a další potřebné služby.

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) a na účely jeho predaja konečnému ...

Výroba nápojov Výroba videoprogramov Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba mlynských výrobkov Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba chuťových prísad a korenín Organizovanie predajných trhov a búrz Poradenská činnosť v oblasti obchodu Výroba potravín pre špeciálnu výživu Výskum a vývoj v oblasti ...

Prieskum trhu; Ťahanie drôtov; Faktoring a forfaiting; Výroba kŕmnych zmesí; Tvarovanie kovov za studena; Výroba drôtených výrobkov; Čistiace a upratovacie práce; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Organizovanie prednášok, seminárov a školení; Vydávanie periodických a neperiodických ...

Automatizované spracovanie dát, databázová činnosť Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení Organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej ...

Reklamná činnosť Leasing motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie športových zariadení Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie športových a kultúrnych podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Finančný leasing ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a sekretárske práce Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s ...

Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Dokladanie tovaru Upratovacie práce Agentúrna činnosť Marketing, prieskum trhu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí a všetkých ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 ...

Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu * * *; Finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení; Sekretárske služby a preklady, vrátane tlmočníckych služieb; Obstarávanie služieb spojené so správou nehnuteľností a majetku; Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; Služby v oblasti poľnohospodárskej výroby bez ...

Čistiace a upratovacie služby

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných ...

Zasielateľstvo Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Masérske služby Prevádzkovanie jaslí Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie krátkodobej pomoci pri ...

Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónov Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Prevádzkovanie biliardovej herne Sadové úpravy a výsadba zelene Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie prác strojnými mechanizmami Mechanická montáž kovových ...

Klampiarstvo Oprava karosérií Čistenie kobercov Podnikateľské poradenstvo Opravy prasknutých autoskiel Opravy cestných motorových vozidiel Čistenie interiérov motorových vozidiel Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení v ...

Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Organizačné a ekonomické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov Poradenská a konzultačná ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Upratovacie a čistiace služby Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie odstavných plôch Zapožičiavanie športových potrieb Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba gumených zásterok /lapačov/ Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie ...

Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie poľnohospodárskych a lesných výrobkov v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy a výmeny nehnuteľností (realitná ...

Podlahárske práce; Prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a ...

Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie verejných WC Čistiace a upratovacie služby Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Údržba mestských fontán, verejných WC a detských ihrísk Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Administratívne práce Výroba a predaj vitráží Poskytovanie služieb vodiča Prieskum trhu a verejnej mienky Služby verejných nosičov a poslov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výsadba a údržba okrasných záhrad a parkov Výroba obalov z plastov, papiera, dreva a textilu Sprostredkovateľská činnosť ...

Upratovacie služby Prenájom nehnuteľností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb a potrieb na prevádzkovanie objektov, bytových a nebytových priestorov

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom výpočtovej techniky Čistiace a upratovacie služby Sťahovanie nábytku bez dopravy Prenájom dopravných prostriedkov Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v ...