Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Činnost: - ekonomicko-politický a zpravodajsko-publicistický deník

Vydavatelství: - odborný dvouměsíčník SECURITY magazín.

Činnost: - nakladatelství - vydavatelství

Služby: - kreativní a grafické studio - reklamní a produkční agenturu - tisk - vydavatelství - výroba CD a DVD - nahrávací a divadelní studio

Služby: - nakladatelství - vydavatelství - reklama - marketing viz www. atelierim.cz zde rozdělena činnost výše uvedená, působení od r. 1992, vydáno 90 knih, tematika: padesátá leta, krajané v USA a zejména v Kanadě, poezie, divadelní hry, eseje, přírodovědná tematika, historická l-ura

Služby: - aktivní a pasivní telemarketing

Výroba, distribuce: - zvukové a zvukově-obrazové záznamy

Nakladatelství, vydavatelství, výroba: - přesné napodobeniny (faksimile) vzácných rukopisů.

Knihařství-služby: -vazba diplomových prací -vazba knih, časopisů, sbírek zákonů -paspartování -výroba vzorníků -zlacení Reklama: -grafické zpracování podaného návrhu (kompletní pre-press, jako vlastní výroba filmů) nabízíme: -polepy reklamních cedulí -polepy výloh, nákladních i osobních automobilů -polepy různých informačních ...

Databanky Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie anglického jazyka Automatizované spracovanie dát Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Poradenské a konzultační pracoviště provádějící zatřiďování do statistických klasifikací (SKP, CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN) pro účely stanovení sazeb DPH a odpisování HIM. Vydavatelství, prodej: -statistické klasifikace a číselníky. Poradenství, konzultace: -klasifikace výrobků, výkonů, prací, služeb.

Kartonážní výroba: -výroba obalů z papíru a lepenky, sítotisk -pískování skla Výroba a prodej malovaného skla: -zdobení skla.

Vydavatelství, nakladatelství..

Vydavatelství: - průvodce a mapy Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně - výroba knih, publikací, firemních periodik.

Propagace: - samolepící fóliová reklama - na auta, obchody, výlohy - firemní štíty a velkoplošné panely - DTP zpracování návrhů, drobné grafiky - PE tašky s potiskem, samolepky - vizitky barevné i černobílé Rytectví: - razidla značkovací do výšky i hloubky - rytiny do forem na kov, gumu a plasty - elektrody Cu pro hloubení ...

Nakladatelství. Distribuce, prodej, e-shop: -literatura faktu a military -zábavné knihy pro ženy i muže -populárně naučné knihy, cestopisy, turistické průvodce Rough Guides.

Vydavatelství, výroba: - turistické mapy Prahy - vizitky, prospekty, katalogy.