Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Leasingové služby. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Finančný leasing Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Administratívne služby Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Grafický dizajn. Prenájom lietadiel. Reklamná činnosť. Služby videokamerou. Fotografické služby. Počítačové služby Administratívne práce. Zemné výkopové práce. Prenájom hnuteľných vecí. Chov vybraných druhov zvierat Prenájom športových potrieb. Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Finančný lízing. Zásielkový predaj. Účtovné poradenstvo. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Očná optika Lektorská činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Upratovacie služby Inštalácia software Kopírovanie dokladov Vedenie účtovníctva Pranie a čistenie prádla Kosenie trávnatých plôch Prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej techniky Správa počítačových sietí Prevádzkovanie neverejného skladu Výroba odevov a odevných doplnkov Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Výroba ...

Prenájom hnuteľných vecí Tvorba internetových stránok Poskytovanie služieb databanky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poskytovanie dátových služieb - internetová ...

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť a prieskum trhu Správa a údržba počítačových sietí Ekonomické poradenstvo a administratívne služby Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Poradenské služby ohľadne programov na ...

Úprava textov a korektúry Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Grafické práce na počítači podľa predlohy Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Nákup kancelárskej, výpočtovej a spotrebnej elektroniky Prenájom hnuteľných vecí v ...

Grafický dizajn Inzertné služby Kopírovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie neperiodických publikácií Prenájom reklamných priestorov a plôch Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení a motorových ...

Aranžérske práce. Reklamná a propagačná činnosť. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie spoločenských kurzov v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Kopírovacie služby Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Vykonávanie odťahovej služby Organizovanie výstav a veľtrhov Reklamné a marketingové služby Služby traťového kormidelníka Tvorba a ...

Reprografické práce. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Počítačové služby Administratívne služby Maloobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Výroba propagačných materiálov a reklám Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výkup húb a lesných plodín pre spracovateľov. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov ...

Manikúra Nechtový dizajn Finančný leasing Ozdobné tetovanie Kozmetické služby Polygrafická výroba Prevádzkovanie sauny Administratívne práce Prevádzkovanie solária Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie prístrojov na ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a ...

Prieskum trhu. Finančný leasing. Inzertná činnosť. Reklamná činnosť. Fotografické služby. Faktoring a forfaiting. Propagačná činnosť. Vedenie účtovníctva. Automatizované spracovanie dát. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Výroba a montáž reklamno-propagačných prvkov z ...

Prieskum trhu a verejnej mienky. Organizačné a ekonomické poradenstvo. Výroba obrazových a zvukových záznamov. Propagačná,reklamná a inzertná činnosť. Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Odevná výroba Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Oprava odevov, textilu a bytového textilu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...