Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Služby v oblasti marketingu Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných ...

Tlač novín Predaj na trhoch Spracovanie medu Donášková služba. Zámočnícke práce. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu Iný maloobchod mimo predajne Reklamno propagačné služby. Upratovacie a čistiace práce. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom Prípravné a demolačné práce na ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vydavateľské činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov a iných materiálov

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby Automatizované spracovanie údajov Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Prenájom software, kancelárskych strojov a ...

Fotografické služby Výroba elektrických svietidiel Predaj výpočtovej techniky (hardware) Maloobchod s použitým tovarom-komisionálny tovar Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Búracie a zemné práce Prieskum trhu, marketing Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výroba reklamných predmetov Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie ...

- maloobchodná a - fotografické služby - vedenie účtovníctva - vydavateľská činnosť - sprievodca cestovného ruchu - prenájom hnuteľného majetku - upratovacie a čistiace práce - prieskum trhu a verejnej mienky - požičiavanie motorových vozidiel - prevádzkovanie cestovnej kancelárie - sekretárske a administratívne práce - prevádzkovanie ...

Vydávanie kníh Vydávanie novín Prenájom vozidiel Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Demolácia a zemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Finančný a operačný leasing Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Prenájom dopravných prostriedkov Nákup a predaj motorových vozidel Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Prevádzkovanie neverejného skladu Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Nakladanie s ...

Vedenie účtovníctva Počítačové služby, Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Tvorba a aktualizácia www stránok Agentúrna činnosť v oblasti kultúry Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie výstav, prehliadok, ...

Prevádzkovanie galérie Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prípravné práce k realizácii stavby Výroba a montáž žalúzií a markíz Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť voblasti služieb v rozsahu reklamy Činnosť podnikateľských, ...

Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov, kancelárskych strojov, zariadení, elektronických zariadení na spracovanie údajov stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, prístrojov dopravných zariadení Sklenárske práce Čalúnnícke práce Leasingová činnosť Inžinierska činnosť Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Podnikateľské ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového a nebytového fondu Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie kurzov, školení a ...

Vedenie účtovníctva Sprievodca cestovného ruchu Vyučovanie anglického jazyka Vyučovanie francúzskeho jazyka Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Prekladateľské a tlmočnícke služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vyučovanie nemeckého a španielskeho jazyka Vydávanie kníh, časopisov a periodických ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Zasielateľstvo Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prieskum trhu a výskum verejnej mienky Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie dopravy vrátane nákladnej dopravy Prenájom motorových vozidiel a ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Vydavateľská činnosť Zhotovovanie webových stránok Spracovanie reklamných návrhov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a výstav Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Predaj na trhoch Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Vydavatelské činnosti Výskum verejnej mienky Prenájom boxov pre kone Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Požičiavanie motokárov Výroba drevených ...

Búracie práce Čistiace práce Prenájom priestorov Sekretárske služby Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Leasing hnuteľného a nehnuteľného majetku Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Prekladateľské služby v angličtine a maďarčine Organizovanie akcií, ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť ...