Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového a nebytového fondu Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Služby v oblasti marketingu Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných ...

Tlač novín Predaj na trhoch Spracovanie medu Donášková služba. Zámočnícke práce. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu Iný maloobchod mimo predajne Reklamno propagačné služby. Upratovacie a čistiace práce. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom Prípravné a demolačné práce na ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vydavateľské činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov a iných materiálov

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby Automatizované spracovanie údajov Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Servis v oblasti programového vybavenia počítačov Prenájom software, kancelárskych strojov a ...

Fotografické služby Výroba elektrických svietidiel Predaj výpočtovej techniky (hardware) Maloobchod s použitým tovarom-komisionálny tovar Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Búracie a zemné práce Prieskum trhu, marketing Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výroba reklamných predmetov Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie ...

Vydávanie kníh Vydávanie novín Prenájom vozidiel Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Demolácia a zemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Finančný a operačný leasing Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Prenájom dopravných prostriedkov Nákup a predaj motorových vozidel Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Prevádzkovanie neverejného skladu Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Nakladanie s ...

- maloobchodná a - fotografické služby - vedenie účtovníctva - vydavateľská činnosť - sprievodca cestovného ruchu - prenájom hnuteľného majetku - upratovacie a čistiace práce - prieskum trhu a verejnej mienky - požičiavanie motorových vozidiel - prevádzkovanie cestovnej kancelárie - sekretárske a administratívne práce - prevádzkovanie ...

Vedenie účtovníctva Počítačové služby, Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Prevádzkovanie galérie Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prípravné práce k realizácii stavby Výroba a montáž žalúzií a markíz Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Tvorba a aktualizácia www stránok Agentúrna činnosť v oblasti kultúry Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie výstav, prehliadok, ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť voblasti služieb v rozsahu reklamy Činnosť podnikateľských, ...

Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov, kancelárskych strojov, zariadení, elektronických zariadení na spracovanie údajov stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, prístrojov dopravných zariadení Sklenárske práce Čalúnnícke práce Leasingová činnosť Inžinierska činnosť Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Podnikateľské ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového a nebytového fondu Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie kurzov, školení a ...

Vedenie účtovníctva Sprievodca cestovného ruchu Vyučovanie anglického jazyka Vyučovanie francúzskeho jazyka Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Prekladateľské a tlmočnícke služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vyučovanie nemeckého a španielskeho jazyka Vydávanie kníh, časopisov a periodických ...

Zasielateľstvo Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prieskum trhu a výskum verejnej mienky Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie dopravy vrátane nákladnej dopravy Prenájom motorových vozidiel a ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Vydavateľská činnosť Zhotovovanie webových stránok Spracovanie reklamných návrhov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a výstav Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Zásielkový predaj Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie foto zberne Prenájom reklamných plôch Prenájom športových potrieb Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Návrh a zariaďovanie interiérov bytovými doplnkami Digitálne spracovanie fotografií a fotografické služby Kopírovanie, laminovanie, viazanie a kancelárske služby Výroba, predaj ...

Finančný leasing Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba bytových doplnkov Výroba výrobkov z plastu Čistiace a upratovacie práce Omietkárske a lešenárske práce Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prenájom stavebných strojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...