Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Tiskárna Pratr a.s.
Tiskárna Pratr a.s. Zajišťuje rozmanité služby z oblasti tisku. Můžete si u nás nechat udělat ofsetový a digitální tisk. Působíme jako vydavatelství. Provádíme kompletní realizace zakázek na klíč. - grafické práce, sazba - fotografické služby - DTP studio - prezentace v našich produktech - konzultace a návrh řešení technologie - ...
ATD - nakladatelství - DTP grafické studio - gravické návrhy - tisk - brožury, plakáty, letáky.

Vydavatelství, nakladatelství: - časopis specializující se na křížkové vyšívaní Výšivka.

Jičínský deník Noviny pro Český ráj a Podkrkonoší. Redakce a inzerce. Informace o předplatném: - 800134285. Noviny, které tradičně podporují rozvoj okresu charakteristického svým zemědělským koloritem ve svých obsáhlých rozborových materiálech. Součástí novin jsou pravidelné přílohy, vyráběné regionální redakcí. ve středu příloha pro ...

-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Ubytovací služby -Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání ...

Vydavatelství a nakladatelství

Grafické studio. Vydavatelství. Tiskové služby.

Propagace: - samolepící fóliová reklama - na auta, obchody, výlohy - firemní štíty a velkoplošné panely - DTP zpracování návrhů, drobné grafiky - PE tašky s potiskem, samolepky - vizitky barevné i černobílé Rytectví: - razidla značkovací do výšky i hloubky - rytiny do forem na kov, gumu a plasty - elektrody Cu pro hloubení ...

Činnost: - reklamní agentura - tisk - vizitky, létaky - webové stránky - tiskoviny - reklamní předměty

Služby: - tvorba webových prezentací - grafické návrhy - poradenstvím v oblasti IT - vývoj software

Vydavatelství - publikace týkající se popsání a zachycení vazby zemí Středomoří a Černomoří na mořský ekosystém MARE NOSTRUM

Činnost: - kulturní měsíčník města Hradec Králové - inzerce

Vydáváme časopisy: Stavebnictví a interiér (nejstarší materiálový časopis v ČR a na Slovensku), Stavební technika, stroje, AGROjournal.

Nakladatelství Svítání vydává špičkové knihy s tématikou: - tradiční čínská medicína ( TČM, TCM ), např. Vladimír Ando : Klasická čínská medicína a Farmakologie klasické čínské medicíny, G. Maciocia : Diagnostika podle jazyka - makrobiotika, např. Michio Kushi Makrobiotikou ke skutečnému zdraví, Jarmila Průchová : Co vás ničí - dietetika ( ...

Nakladatelství Ježek Vydávání neperiodických publikací

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Vydavatelství: -časopis Novodobé fortifikace

Nakladatelství Svítání vydává špičkové knihy s tématikou: - tradiční čínská medicína ( TČM, TCM ), např. Vladimír Ando : Klasická čínská medicína a Farmakologie klasické čínské medicíny, G. Maciocia : Diagnostika podle jazyka - makrobiotika, např. Michio Kushi Makrobiotikou ke skutečnému zdraví, Jarmila Průchová : Co vás ničí - dietetika ( ...

Fotografické služby Reklamní činnost Digitální tisk Tisk Grafické studio Vydavatelství

Tisk, tiskárna: - malonákladový tisk do 24 hod - návody, letáky, obecní zpravodaje, barevné i černobílé formáty.

Vydavatelství časopisu Bio - trvale udržitelný život: -biopotraviny -ekologické zemědělství -biodiverzita (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, záchrana původních odrůd) -permakultura (trvale udržitelný život) -ekologie pro všední den (co můžeme sami udělat pro životní prostředí) -zelená lékárna (poradna Waltraud ...