Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Nakladatelství. Vydávání odborné lékařské literatury.

- užitá grafika, typografie, reklama, tisk - realizace výstav, kulturních produkcí a obdobných akcí - publicistika - vydavatelství

Nakladateství Starý most - nakladateství, vydavatelství, e-shop - knihy, pubklikace, kalendáře.

Služby: - odstraňování a retušování graffiti - čištění soklů a obkladů - odstraňování výlepů - servis výloh

Vydavatelství: - inzertní noviny Domažlický servis. Příjem inzerce, tel.: 606 303 500, 607 867 101.

Výrobce a vydavatelství vánočních přání a firemních novoročenek v papírové tištěné, tak elektronické podobě podle požadavků zákazníků.

Reklamní, mediální agentura. Vydavetelství: -časopis Plzeňák.

Vydavatelství -vydáváme odborné adresáře firem a prospector media.

Reklamní a vydavatelská činnost. Tvorba www stránek.

Regionální noviny: -články -inzerce. Grafické studio: -návrh a zpracování veškerých tiskovin- letáky, plakáty, katalogy, informační brožury atd.

Vydavatelství, tiskárna. Ofsetový tisk. Reklamní činnost a marketing.

Vydavatelství, tiskárna. Výroba: -tiskoviny -časopisy, katalogy, letáky -navštívenky, kalendáře.

Nakladatelská a vydavatelská agentura. Tiskařské práce a služby.

Produkce periodických i neperiodických publikací včetně internetových, reklamní služby. Vydavatelské a nakladatelské služby - vydávání časopisů i knih na klíč.

Nakladatelství: -největší nakladatelství učebnic v ČR -interaktivní učebnice -učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia -učebnice pro výuku cizích jazyků -slovníky ((školní, studijní a odborné) -výukové materiály k maturitě -nejmodernější trendy ve výuce -encyklopedická řada pro děti CO-JAK-PROČ -rybářská ...

Příprava a tisk: -propagační materiály -knihy s historickou a turistickou tematikou. -výroba pohlednic včetně nafotografování.