Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Montáž oceľových konštrukcií Reklamná a propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Predaj, montáž hál z tepelnoizolačných panelov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Technicko - organizačné zabezpečenie ...

Polygrafický priemysel Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Inžiniersko - investorská činnosť Sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností Nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti /maloobchod,veľkoobchod/ Usporadúvanie a organizovanie kultúrnych,spoločenských a športových podujatí,konferencií a ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj výpočtovej techniky Nákup a predaj kancelárskej techniky Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) Vydávanie periodických a ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích akcií Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do anglického jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Administratívne práce Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie informácií cez internet Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vydavateľská činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Reklamné a marketingové ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Prieskum trhu Vydavateľská činnosť Zhotovovanie web stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie informácií z internetu Tvorba podkladov pre výrobu tlačovín Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej tachniky Poskytovanie služieb v oblasti počítačových systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Pohostinská činnosť; Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Šírenie diela so súhlasom autora; Fotokopírovanie a rozmnožovacie služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach po triedu 3;

Gumotlač Kníhtlač Sieťotlač Ofsetová tlač Reklamná činnosť Vydavateľské činnosti Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Strojový výsek hliníkových a iných viečok Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu ...

Vydavatelské činnosti Sprostredkovanie obchodu Reklamné a marketingové služby Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Marketing Agentúrna činnosť Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie výstav, prehliadok a prezentácií Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe ...

Fotografické služby Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Grafické počítačové práce Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba tovaru z papiera a lepenky Viazanie kníh, časopisov a konečné spracovanie Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Počítačové služby Verejné obstarávanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Chov pijavíc Upratovacie práce Inzertná činnosť Krajčírske práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Administratívne práce Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie čerpacej stanice Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a reprografické práce Maloobchodný ...

Administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v rozsahu voľnej živnosti Služby ...

Reklamná činnosť Kopírovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Vydavateľská ...

Obchodné poradenstvo Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kurzov, školení, seminárov a konferencií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Filmová tvorba; vypožičiavanie plachetníc Spracovanie ovocia a zeleniny; ho,spotrebného,rozličného,koženého tovaru,plachetníc vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače nákup,predaj,sprostredkovanie predaja balených potravín, alko-nealko nápojov v orig.balení,textilu,obuvi,priemyselné- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Organizovanie seminárov a iných podujatí vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej ...