Proces vydání knihy umožňují knižní vydavatelství, která nabízí jazykové korektury textu děl, cenové kalkulace, grafické služby ale také marketingové služby, především prodej knih a jiných uměleckých děl, odborných publikací a ostatních žánrů.

MEDIA/ST, s.r.o. provozuje online portál zaměřující se na různé segmenty jako je například architektura, cestovní ruch a gastro.

Marketing vydavateľská činnosť prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť prenájom osobných automobilov prieskum trhu a verejnej mienky reklamná, propagačná a inzertná činnosť prenájom priemyselného a spotrebného tovaru poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti obchodná činnosť v rozsahu voľných živností činnosť ...

Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom parkovacích plôch Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Záložne Autoumývareň Baliace činnosti Pekárenská výroba Polygrafická výroba Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Preklady a tlmočnícke služby Reklamná a propagačná činnosť Maliarske,natieračske a sklenárske práce Prenájom strojov, prístrojov a ...

Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Organizovanie výstav,konferencií Reklamné a propagačné činnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov Sprostredkovanie výroby a ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Finančný leasing Upratovacie práce Inzertná činnosť Spracovanie údajov Zváračské práce Zámočnícke práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamné a propagačné ...

Počítačové služby Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Grafické a krasličské práce Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie ubytovania - penzión, motel, botel Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie internetového portálu Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Technické a organizačné zabezpečenie výstav Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby

Fotomodelka Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s textilom a odevmi Reklamné činnosti -odevný design Vydávanie neperiodických reklamných tlačív Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Činnosť astrológov a numerológov Veštenie z karát a iných podkladov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovanie ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Tvorba internetových a webových stránok Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Čistiace a upratovacie služby, pranie hotelového prádla a bielizne Prenájom hnuteľných vecí a ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Pílčícke práce a zvoz dreva Výroba kovových konštrukcií Vykonávanie stierkovacích prác Výroba drevených paliet a obalov Kancelárske a sekretárske služby Kladenie zámkovej ...

Záložňa Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne práce Vydavateľské činnosti Sprievodcovská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Viazanie a konečná úprava kníh Kopírovacie a reprografické práce Prenájom športových potrieb a ...

Omietkárske práce Kopírovacie služby Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Rozmnožovanie tlačív Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Organizovanie školení a výstav Reklamná ...

Spracovanie údajov Marketingové činnosti Spracovanie web stránok Vydavateľské činnosti Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Maloobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie odborných kurzov a školení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská ...

Predaj papiera Viazanie kníh Reklamné činnosti Práce s videozariadením Vydavateľská a nakladateľská činnosť Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Výroba a požičiavanie nahraných nosičov Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom Prenájom strojov - polygrafických, osobných automobilov Činnosť polygrafického priemyslu - kopírovanie, ...

Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Prekladateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Činnosť autorizovanej osoby Prenájom nebytových priestorov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Publikačná činnosť - vydávanie odborného časopisu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti mliekarenského a ...

Prieskum trhu Finančný leasing Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Prenájom motorových vozidiel Maloobchod s použitým tovarom Zhotovovanie webových stránok Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v ...

Vydavatelské činnosti Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Viazanie kníh a konečné spracovanie Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Povrchová úprava a balenie vlastných a cudzích výrobkov a tovarov a zalievanie do fólií. Reklamné a marketingové služby

Vydavateľské činnosti Sadzba a zhotovovanie tlačových predlôh Maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, hračkami Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v predmete podnikania Zásielkový predaj v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Výroba tlačových predlôh s využitím výpočtovej techniky /desktop publishing/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...