V široké nabídce drátů a drátěných produktů najdete vše, co potřebujete - ocelové pozinkované, poměděné nebo tažené dráty, svařovaná pletiva, pozinkovaná pletiva, branky a brány. Nakupte drátěný program do Vaši koupelny či kanceláře.

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Velkoobchod a maloobchod -Umělecko-řemeslné zpracování kovů -Zprostředkování obchodu a služeb -Ubytovací služby

-Výroba a hutní zpracování železa a oceli -Velkoobchod -Zprostředkování obchodu -Specializovaný maloobchod

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Velkoobchod a maloobchod

Izolatérství Zednictví -Zhotovování železných výztuží do betonu Pokrývačství, tesařství Hostinská činnost Ostraha majetku a osob

-Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén -Zprostředkování obchodu -Velkoobchod

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Návrhářská, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Sekretárske služby Preklady a tlmočenie Faktoring a forfaiting Manipulácia s tovarom Marketingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Opravy pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s ...

Stolárstvo Zámočníctvo Kulisárska výroba Zváračské práce Sprostredkovanie v oblasti služieb Výroba, oprava, úprava textilných výrobkov Brúsenie a lakovanie drevených podlahových krytín Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení zapletanie ôk na oceľových lanách podľa ČSN 02 ...

Omietkárske práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Zámočníctvo - výroba Oprava pracovných strojov Výroba obrábacích strojov Výroba drôtených výrobkov Výroba oceľových nádrží Prenájom strojov a zariadení Výroba dopravných zariadení Výroba strojov na všeobecné účely Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba strojov pre ...

Kovoobrábanie Stavba strojov Zámočníctvo Výroba kovových výrobkov Autooprávarenská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vývoj, výroba a predaj prepravných prostriedkov Výroba, inštalácia, opravy elektrických zariadení Práce so žeriavom, bagrom - zemné práce a prekládka ...

Výroba a spracovanie drôtu Výroba a spracovanie betonárskej ocele Výroba oceľových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Reklamná činnosť Spracovanie betonárskej ocele Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených ...

Výroba skrutiek Textilná výroba Finančný leasing Kuriérske služby Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť organizačných a ekonomických ...

Výroba pletiva Reklamná činnosť krajčírske práce Maľovanie, lakovanie Sprostredkovanie obchodu Brúsenie strojárskych výrobkov Výroba drevených parkiet, podlažiek, paliet Demolácia a zemné práce, lešenárske práce obchodná č. - spotrebný a priemyselný tovar obchodná č. - drevo, drevené výrobky, palivá, obchodná č. - stroje a zariadenia, ...

Výroba káblov Výroba výrobkov z plastov Výroba zdravotníckych pomôcok reklamná a propagačná činnosť Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Výroba výrobkov z plastov pre zdravotníctvo Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Výroba nástrojov a pomôcok pre lekárske účely sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ...

Kováčstvo; Kopírovacie práce; Spracovanie údajov; Zváračské práce; Faktoring a forfaiting; Vedenie účtovníctva; Administratívne práce; Prevádzkovanie cukrárne; Výroba výrobkov z betónu; Výroba drôtených výrobkov; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace práce; Výroba nožiarskych výrobkov; Prieskum trhu a verejnej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a oprava strojov a zariadení Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Výroba elektrických zariadení v rozsahu: -objekty bez nebezpečenstva výbuchu -objekty s nebezpečenstvom výbuchu -zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV -zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov -elektrické stroje do 1000 V pre tr. obj. A -elektrické prístroje do 1000 V pre tr. obj. A ...

Výroba pružín Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Výroba zámkov a kovania Výroba drôtených výrobkov Upratovacie a čistiace práce Maloobchod mimo riadnej predajne Spracovanie a povrchová úprava kovov Výroba a montáž výrobkov z plastov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba, tvarovanie a montáž iného skla Maloobchod v rámci ohlasovacích ...

Výroba drôtených výrobkov (klince) Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Komisionálny predaj, nákup a predaj použitého tovaru v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému ...

Kompletizácia počítačov Obsluha stavebných strojov Grafické práce na počítači Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Vedenie cudzieho motorového vozidla Spracovanie údajov pomocou výpočtovej techniky Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne ...

Zásielkový predaj Lesingová činnosť Prenájom zariadení Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovania Demolácie a zemné práce Prípravné prace pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A E1.1 ...

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Rezanie závitov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok Apretácia ...