Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Miešanie farieb. Šírenie reklamy. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Propagačné činnosti. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Pomocné stavebné práce. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Výroba kotlov ústredného kúrenia Výroba chladiacich a ventilačných zariadení Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná ...

Upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejeného skladu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Prenájom strojov, zariadení a dopravných prostreidkov Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a podnikania Pomocné stavebné práce - úprava terénu pred stavebnými ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov pre domácnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho ...

Miešanie farieb Štukatérske práce Vedenie účtovníctva Maliarske a natieračské práce Vývojové a konštrukčné práce v strojárstve Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Murárstvo Armovacie práce Montáž sadrokartónu Kladenie zámkovej dlažby Obkladanie stien suchým spôsobom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia Sprostredkovanie obchodu v ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovanie práce. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Vykonávanie bytových,občianskych,a priemyselných stavieb. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Obchodná činnosť so stavebným materiálom a priemyselným tovarom pre stavebnú výrobu.

Podnikateľské poradenstvo Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov a strojných zariadení Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Správa registratúrnych záznamov. Poradenská činnosť v strojárskej výrobe. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytových a nebytových priestorov dodávateľským spôsobom.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom hnuteľných vecí Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Osádzanie okien a dverí. Výroba výrobkov z plastov. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Vykonnávanie tepelných izolácií budov. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Dokončovacie ...

Reklamné a marketingové služby. Reklamná a propagačná činnosť. Prenájom motorových vozidiel a motocyklov. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla. Cestná ...

Kovoobrábanie. Zámočníctvo. Vodoinštalatérstvo. Prenájom čerpacej techniky. Prieskum trhu a verejnej mienky. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Výroba foriem, modelov a šablón z dreva. Technická a poradenská činnosť a technické prehliadky v odbore čerpacej techniky. Dodávky, montáže čerpacích staníc všetkého druhu, vrátane dodaných ...

Reklamné a marketingové služby Výroba a hutnícke spracovanie kovov Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Organizovanie a uskutočňovanie ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie. Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné ...

Obchodná činnosť - nákup a predaj farieb, lakov, drogériového tovaru

Skladovanie Výroba nápojov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Zváračské práce Vedenie účtovnej evidencie Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Cestná ...