Pro logistické i přepravní potřeby slouží papírové obaly a krabice. Jednodílné a klopové stěhovací krabice, kartónové a lepenkové paletové boxy, tubusy, minikrabice, vysekávané krabice či poštovní obálky jsou určeny jak pro lehčí, tak pro těžší předměty.

Sprostredkovanie obchodu. Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek. Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Výroba baliacich materiálov z papiera, lepenky a fólie. Výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností.

Predaj motorových vozidiel / nových aj ojazdených /. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Predaj pohonných látok, olejov, mazív a propán butanu. Výroba a spracovanie medu a ostatných včelích produktov. Výroba sklenených výrobkov v rozsahu voľných živností. Čistenie kobercov a šatstva v rozsahu voľných živností. Organizovanie a ...

Očná optika. Sprostredkovanie obchodu. Výskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba tovaru z papiera a lepenky. Automatizované spracovanie údajov. Reprodukčné a kopírovacie práce. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.

Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v ...

Upratovacie služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Činnosť účtovných poradcov. Výroba výrobkov z papiera a lepenky. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti - ...

Lešenárske práce Pomocné stavebné práce Stavba a výroba plavidiel Zemné a demolačné práce Výroba hudobných nástrojov Viazanie a konečná úprava kníh Výroba drevených obalov a paliet Výroba drobných výrobkov z dreva Grafické práce a kresličské práce Inštalovanie dodaných dverí a okien Píliarska výroba a impregnácia dreva Umelecko - ...

Prenájom hnuteľných vecí Vydavateľská a tlačiarenska činnosť - ofsetova tlač. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

Upratovacie práce Chov laboratórnych zvierat Prenájom strojov a prístrojov Ukážky sokoliarskeho výcviku Reklamná a propagačná činnosť Chov exotických zvierat a vtáctva Výroba a predaj sokoliarskych pomôcok Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a ...

Prieskum trhu Rezanie papiera Upratovacie práce Kopírovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie ...

Sprostredkovanie obchodu. Výroba baliacich obalov z papiera. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

Poradenská činnosť pri spracúvaní projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy. Organizovanie ...

Výroba dlaždíc z PVC. Výroba výrobkov z papiera. Prenájom hnuteľných vecí. Výroba výrobkov z gumy a plastov. Výroba grafických návrhov podľa predlohy. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín. Dokončovacie stavebné práce pri ...

Upratovacie práce. Reklamná činnosť. Faktoring a forfaiting. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Výroba kartónových obalov. Finančný a operatívny leasing Prieskum trhu a verejnej mienky. Výroba výrobkov z plastických hmôt. Výroba a montáž výrobkov z polystyrénu. Výroba grafických návrhov podľa predlohy. Maloobchodná ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba obalov z papiera Výroba drevených obalov Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba kožených doplnkov a výrobkov z kože Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod -nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu ...

Výroba kartónových obalov. Výroba priemyselného sádrovca. Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov. Výroba, brúsenie a leštenie skla. Prevádzkovanie športových zariadení. Prenájom športových potrieb a náradia. Organizačné poradenstvo v oblasti výroby skla. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Prevádzkovanie zariadení ...