Pro logistické i přepravní potřeby slouží papírové obaly a krabice. Jednodílné a klopové stěhovací krabice, kartónové a lepenkové paletové boxy, tubusy, minikrabice, vysekávané krabice či poštovní obálky jsou určeny jak pro lehčí, tak pro těžší předměty.

Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba reklamných predmetov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a seminárov Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, ...

Veľkoobchod so strojmi pre priemysel a obchod Podnikatelské poradenstvo v oblasti užitia ložísk a obalov Reklamné činnosti Maloobchod s ložiskami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s ložiskami Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba výrobkov z plastov

Výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, E 4.2 - elektrické rozvádzače Omietkárske práce Manipulácia s drevom Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Betonárske a armovacie práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom ...

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Výroba obalov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba tapiet Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z papiera a lepenky Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Služby vysokozdvižným vozíkom Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru Výroba obalov a iných výrobkov z papiera, lepenky a kartónu Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

Prieskum trhu Reklamná činnosť Spracovanie údajov na PC Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba vysekávacích nástrojov na spracovanie papiera a lepenky

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba kartónových obalov z vlnitej a hladkej lepenky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť

Sprost.činnosť v oblast.výr.lep.a výrob.z papier.,kart.a lep Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v oblasti výroby lepenky a výrobkkov z papiera, ...

Výroba výrobkov z kovu Výroba obalov a paliet z dreva Piliarska výroba, pílenie a obrábanie dreva Služby v rámci údržby miestnych komunikácií Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Úprava dreva sušením, parením, impregnáciou a farbením Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie špeciálnych vozidiel pri ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Výroba obalov z plastov Technické testovanie, meranie a analýzy Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a ...

Výroba obalov a etikiet Tvorba multimediálnych aplikácií Reprodukčné a reprografické služby Prevádzkovanie športových zariadení Rozvoz tovaru okrem cestnej nákladnej dopravy Služby vodiča cestných motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť a výroba reklamy Organizovanie hudobných, kultúrnych a športových podujatí Sprostredkovateľská ...

Reklamné činnosti Iné vydávateľské činnosti Výroba tovaru z papiera a lepenky Iné služby polygrafického priemyslu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba iného tovaru z papiera a lepenky Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

Murárske práce Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z betónu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba nábytku neremeselná Zatepľovanie striech a budov Výroba stavebných materiálov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchod s výpočtovou technikou Výroba pilarska a impregnácia dreva Maloobchod v ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Píliarská drevovýroba Výroba drevených paliet Reklamná a propagačná činnosť zámočnícke a kovoobrábacie práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Služby poskytované obilným kombajnom na zákazku Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Obchod s tovarom ...

Dodávka hotových jedál Sprostredkovateľská činnosť Výroba vencov a aranžovanie kytíc Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Organizovanie kultúrnych podujatí Výroba baliacich výrobkov z papiera a lepenky Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Rozvoz tovaru a zásielok okrem nákladnej dopravy Výroba sviečok

Tesárstvo Stolárstvo Výroba suvenírov Aranžérske práce Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie výroby a služieb Kopírovacie a rozmnožovacie služby Obchodná činnosť - rozličný tovar Predaj pyrotechnických predmetov triedy ...

Výroba obalov Inžinierska činnosť Výroba výrobkov z plastov Finančné služby a operácie Sprostredkovanie obchodu a služieb Ekonomicko-organizačné poradenstvo Obchodná činnosť v rámci voľných živností Strojárska výroba, výroba nástrojov, prípravkov a strojných zariadení

Skladovanie Polygrafická výroba Výroba obalov z plastov Výroba papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností Služby polygrafického priemyslu v rozsahu voľných živností Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností Výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a ...

Výskum trhu Reklamná činnosť Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Výroba tovaru z papiera a lepenky Ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľností, strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo a obchodný ...

Ubytovacie služby Veľkoobchod s farbami Výroba a spracovanie lepeniek Maloobchod so zmiešaným tovarom Miešanie flexofarieb vodou riediteľných Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností Výroba a predaj obalov a materiálov z papiera a viacvrstvých lepeniek