Pro logistické i přepravní potřeby slouží papírové obaly a krabice. Jednodílné a klopové stěhovací krabice, kartónové a lepenkové paletové boxy, tubusy, minikrabice, vysekávané krabice či poštovní obálky jsou určeny jak pro lehčí, tak pro těžší předměty.

Uchovejte své zboží stylově s Akart CZ
Firma Akart se specializuje na výrobu kartonových krabic a obalů. Z vlnité i hladké lepenky vyrábíme několik druhů krabic - klopové, přepravní a další. Naše krabice mají nosnost více než jednu tunu! Vyrábíme ale také krabice a obaly, které lahodí oku - díky několika technikám tisku můžeme na krabici natisknout jakýkoliv motiv.
Uchovejte své zboží stylově s Akart CZ
Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba reklamných predmetov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a seminárov Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, ...

Veľkoobchod so strojmi pre priemysel a obchod Podnikatelské poradenstvo v oblasti užitia ložísk a obalov Reklamné činnosti Maloobchod s ložiskami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s ložiskami Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba výrobkov z plastov

Výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, E 4.2 - elektrické rozvádzače Omietkárske práce Manipulácia s drevom Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Betonárske a armovacie práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom ...

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Výroba obalov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba tapiet Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z papiera a lepenky Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Služby vysokozdvižným vozíkom Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru Výroba obalov a iných výrobkov z papiera, lepenky a kartónu Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

Prieskum trhu Reklamná činnosť Spracovanie údajov na PC Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba vysekávacích nástrojov na spracovanie papiera a lepenky

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba kartónových obalov z vlnitej a hladkej lepenky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť

Sprost.činnosť v oblast.výr.lep.a výrob.z papier.,kart.a lep Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v oblasti výroby lepenky a výrobkkov z papiera, ...

Výroba výrobkov z kovu Výroba obalov a paliet z dreva Piliarska výroba, pílenie a obrábanie dreva Služby v rámci údržby miestnych komunikácií Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Úprava dreva sušením, parením, impregnáciou a farbením Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie špeciálnych vozidiel pri ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Výroba obalov z plastov Technické testovanie, meranie a analýzy Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a ...

Výroba obalov a etikiet Tvorba multimediálnych aplikácií Reprodukčné a reprografické služby Prevádzkovanie športových zariadení Rozvoz tovaru okrem cestnej nákladnej dopravy Služby vodiča cestných motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť a výroba reklamy Organizovanie hudobných, kultúrnych a športových podujatí Sprostredkovateľská ...

Reklamné činnosti Iné vydávateľské činnosti Výroba tovaru z papiera a lepenky Iné služby polygrafického priemyslu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba iného tovaru z papiera a lepenky Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

Murárske práce Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z betónu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba nábytku neremeselná Zatepľovanie striech a budov Výroba stavebných materiálov Výroba tovaru z papiera a lepenky Maloobchod s výpočtovou technikou Výroba pilarska a impregnácia dreva Maloobchod v ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Píliarská drevovýroba Výroba drevených paliet Reklamná a propagačná činnosť zámočnícke a kovoobrábacie práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Služby poskytované obilným kombajnom na zákazku Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Obchod s tovarom ...

Dodávka hotových jedál Sprostredkovateľská činnosť Výroba vencov a aranžovanie kytíc Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Organizovanie kultúrnych podujatí Výroba baliacich výrobkov z papiera a lepenky Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Rozvoz tovaru a zásielok okrem nákladnej dopravy Výroba sviečok

Tesárstvo Stolárstvo Výroba suvenírov Aranžérske práce Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie výroby a služieb Kopírovacie a rozmnožovacie služby Obchodná činnosť - rozličný tovar Predaj pyrotechnických predmetov triedy ...

Výroba obalov Inžinierska činnosť Výroba výrobkov z plastov Finančné služby a operácie Sprostredkovanie obchodu a služieb Ekonomicko-organizačné poradenstvo Obchodná činnosť v rámci voľných živností Strojárska výroba, výroba nástrojov, prípravkov a strojných zariadení

Skladovanie Polygrafická výroba Výroba obalov z plastov Výroba papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Poradenská činnosť v predmetoch podnikania Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností Služby polygrafického priemyslu v rozsahu voľných živností Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností Výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a ...

Výskum trhu Reklamná činnosť Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Výroba tovaru z papiera a lepenky Ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľností, strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo a obchodný ...

Ubytovacie služby Veľkoobchod s farbami Výroba a spracovanie lepeniek Maloobchod so zmiešaným tovarom Miešanie flexofarieb vodou riediteľných Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností Výroba a predaj obalov a materiálov z papiera a viacvrstvých lepeniek