Deufol Česká republika s.r.o.
Balírna Balmex
Model Pack Shop Opava
Derpal Logistic s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Deufol Česká republika s.r.o.
Společnost Deufol Česká republika s.r.o. se zabývá průmyslovým balením, logistikou a vývojem IT systémů pro co nejefektivnější fungování dodavatelského řetězce. Navrhujeme a vyrábíme obalová řešení pro nejnáročnější kritéria. Zajišťujeme všechny typy přeprav do celého světa. Disponujeme skladovými prostory s těžkou manipulační technikou.
Deufol Česká republika s.r.o.
Veľkoobchod s papierom a obalovými materiálmi.

Sprostredkovanie obchodu. Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek. Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Výroba baliacich materiálov z papiera, lepenky a fólie. Výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností.

Piliarska výroba Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie a úprava nerastov a minerálov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prevádzkovanie biliardových stolov a nevýherných hracích automatov Výroba, úprava, kúpa a predaj výrobkov, polotovarov a surovín na báze uhlíka Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou ...

Predaj motorových vozidiel / nových aj ojazdených /. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Predaj pohonných látok, olejov, mazív a propán butanu. Výroba a spracovanie medu a ostatných včelích produktov. Výroba sklenených výrobkov v rozsahu voľných živností. Čistenie kobercov a šatstva v rozsahu voľných živností. Organizovanie a ...

Očná optika. Sprostredkovanie obchodu. Výskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba tovaru z papiera a lepenky. Automatizované spracovanie údajov. Reprodukčné a kopírovacie práce. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba a odbyt hliníkových a laminátových obalov - túb Požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, rekonštrukcia, ...

Výroba obalov z kovu v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z plastov v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z hliníka v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Pilčícke práce. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti. Výroba paliet. Porez guľatiny. Piliarska výroba.

Výroba nábytku Piliarska výroba Výroba drevených sudov Výroba suvenírov z dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Realizácia parkov a verejnej zelene Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kompletizácia kovových konštrukcii Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba paliet, rámov a iných drobných výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti Výroba drobných stavebných výrobkov, sádry a iných ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Výroba drevených obalov a paliet Organizovanie kurzov, seminárov a prednášok Ubytovacie služby v rozsahu ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v ...

Porez guľatiny Pilčícke práce Inzertná činnosť. Približovanie dreva Upratovacie služby. Výroba drevených peliet. Reklamná a propagačná činnosť. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Údržba a čistenie lesných porastov, ...

Píliarska výroba. Približovanie dreva. Pohostinská činnosť. Výroba drevených obalov. Čistiace a upratovacie služby. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Výroba drevenej podlahoviny a obkladov. Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín. Obchodná činnosť v rozsahu živností voľných. Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých ...

Zámočnícke práce Opravy elektrospotrebičov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opravy elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A Nákladná cestná doprava ...

Výroba obalov. Upratovacia činnosť. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Výroba obalov z papiera a lepenky Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba obalov z plastov Výroba drevených obalov Sprostredkovateľská činnosť Výroba sáčkov z polyetylénu

Upratovacie služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Činnosť účtovných poradcov. Výroba výrobkov z papiera a lepenky. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti - ...

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Skladovanie tovaru mimo prevádzkovania verejných skladov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Výroba drobných dekoratívnych predmetov z dreva, výroba výrobkov z prútia, slamy a šúpolia Kúpa ...

Porez guľatiny Piliarska činnosť Polygrafická výroba Prenájom strojov a zariadení Výroba drevených obalov : paliet, debien, lešenárskych a šalovacích podlážok Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Ubytovacie služby Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Práce so špeciálnymi mechanizmami Pánske, dámske a detské kaderníctvo Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Výroba kovových výrobkov Montáž a opravy stavebného kovania Výroba vianočných a veľkonočných ozdôb Veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Lešenárske práce Pomocné stavebné práce Stavba a výroba plavidiel Zemné a demolačné práce Výroba hudobných nástrojov Viazanie a konečná úprava kníh Výroba drevených obalov a paliet Výroba drobných výrobkov z dreva Grafické práce a kresličské práce Inštalovanie dodaných dverí a okien Píliarska výroba a impregnácia dreva Umelecko - ...

Prenájom hnuteľných vecí Vydavateľská a tlačiarenska činnosť - ofsetova tlač. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

Upratovacie práce Chov laboratórnych zvierat Prenájom strojov a prístrojov Ukážky sokoliarskeho výcviku Reklamná a propagačná činnosť Chov exotických zvierat a vtáctva Výroba a predaj sokoliarskych pomôcok Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a ...