Deufol Česká republika s.r.o.
Balírna Balmex
Model Pack Shop Opava
Derpal Logistic s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Deufol Česká republika s.r.o.
Společnost Deufol Česká republika s.r.o. se zabývá průmyslovým balením, logistikou a vývojem IT systémů pro co nejefektivnější fungování dodavatelského řetězce. Navrhujeme a vyrábíme obalová řešení pro nejnáročnější kritéria. Zajišťujeme všechny typy přeprav do celého světa. Disponujeme skladovými prostory s těžkou manipulační technikou.
Deufol Česká republika s.r.o.
Skladovacie služby Marketingové a reklamné činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba obalov a obalových materiálov Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na ...

Tlač novín Predaj na trhoch Spracovanie medu Donášková služba. Zámočnícke práce. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu Iný maloobchod mimo predajne Reklamno propagačné služby. Upratovacie a čistiace práce. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom Prípravné a demolačné práce na ...

Zámočníctvo Čalúnníctvo fotokopírovanie oprava dáždnikov sklenárske práce výroba FAB kľúčov Vedenie účtovníctva remenárstvo a brašnárstvo oprava kancelárskych strojov výroba textilných výrobkov sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb strojné rytie nápisov do roznych materiálov Prenájom nehnuteľností a nebytových ...

Prevádzkovanie neverejného skladu Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Nakladanie s ...

Predaj na trhoch sprostredkovanie obchodu Maloobchod s použitým tovarom Sprostredkovateľská činnosť Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba píliarska, výroba drobných bytových doplnkov Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Fotografické služby Kopírovanie kľúčov Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Výroba nealkoholických nápojov Ambulantný predaj a predaj na trhoch Výroba hroznového a ovocného vína Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba drobných obalov z ľahkých ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie sociálnych služieb Výroba drobných drevených predmetov Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb ...

Manažment Predaj áut Potlač plechov Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj nehnuteľností Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Výroba obalov a častí obalov z plastu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Výroba sklenených obalových materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom Výroba drobných kovových ...

Sprostredkovanie obchodu. Prenájom hnuteľných vecí Predaj hasiacích prístrojov a príslušenstva Obrábanie kovov, stavebno - zámočnické práce. Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístr.kontr.hydrantov Obchodná činnosť: potraviny, elektrotechnika, želez.tovar, textil, odevy, obuv, stavebný materiál, motorové vozidlá.

Sklenárske práce Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Montážne a inštalatérske práce Zámočnícke a zváračské práce Predaj na trhoch, ambulantný predaj Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Skladovanie Baliace činnosti Kuriérske sIužby Distribúcia tlače Spracovanie údajov Zásielkový predaj Približovanie dreva Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Výroba káblov a vodičov Konečná úprava textílií Údržba zelene a trávnikov Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Manipulácia s tovarom a ...

Maloobchod: potraviny, poľnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, ...

Akvizičná činnosť. Zámočnícke a zváračské práce. Nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru.

Zásielkový predaj Lesingová činnosť Prenájom zariadení Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovania Demolácie a zemné práce Prípravné prace pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A E1.1 ...

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Tapetovanie Vŕtanie otvorov Kladenie kobercov Montáž žalúzií Čalúnické práce Písmomaliarske práce Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračske práce Maloobchod s použitým tovarom Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných bytových doplnkov Čistenie budov a upratovacie práce Výroba bytových doplnkov z ...

Baliaca činnosť Výroba výrobkov z dreva Obchodná činnosť, maloobchod a Poriadanie kurzov, školení a seminárov veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba obalov z papiera, spracovanie papiera Sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením Reklamná činnosť, šírenie reklamy, spracovanie a výroba reklamných ...

Opravy karosérií Reklamná činnosť Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu v podnikanej oblasti Údržba a oprava motorových vozidel a motocyklov Maloobchod s potravinami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím a zeleninou, alko a nealko nápojmi, tabakovými výrobkami, kozmetikou, čistiacími a pracími prostriedkami, odevmi, obuvou, nábytkom, ...

Zámočníctvo Odvod odpadových vôd Výroba drevených obalov Výroba papiera a lepenky Demolácie a zemné práce Technik požiarnej ochrany Prenájom strojov a prístrojov Prekladanie nákladov, skladovanie Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj stlačeného vzduchu Oprava a údržba motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Databanky Balenie semien Piliarske práce Zváracie práce Montáž nábytku Textilná výroba Upratovacie práce Donášková služba Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Prenájom lodí a jácht Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Činnosť colného deklaranta Grafické práce na ...

Záložne Čalúnnictvo Nechtový dizajn Baliace činnosti Výroba cestovín Finančný leasing Odťahová služba Upratovacie práce Asfaltérske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Spracovanie údajov Výroba bižutérie Zváračské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Vedenie ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Výroba drevených obalov Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba bytových doplnkov z dreva Pílenie hobľovanie a impregnácia dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Kopírovacie služby Výroba tovaru z umelých hmôt Kadernícke a holičské služby Prenájom nebytových priestorov Výroba tovaru z papiera a lepenky Sklenárske práce Maliarske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Viazanie kníh,časopisov a konečné spracovanie Výroba kovového tovaru - mechaník do poradačov Nákup a predaj papierenských výrobkov ...

Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba drobných kovových obalov a drobného kovového tovaru Veľkoobch.a ...