Deufol Česká republika s.r.o.
Balírna Balmex
Model Pack Shop Opava
Derpal Logistic s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Deufol Česká republika s.r.o.
Společnost Deufol Česká republika s.r.o. se zabývá průmyslovým balením, logistikou a vývojem IT systémů pro co nejefektivnější fungování dodavatelského řetězce. Navrhujeme a vyrábíme obalová řešení pro nejnáročnější kritéria. Zajišťujeme všechny typy přeprav do celého světa. Disponujeme skladovými prostory s těžkou manipulační technikou.
Deufol Česká republika s.r.o.
Výroba papiera a vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky

Montáž žalúií Upratovacie práce Asfaltérské práce Prevádzkovania solária (nie na liečebné účely) Obch.čin.a sprostedkovanie - ovocia-zeleniny a kvetov Obch.čin.a sprostr.-novín,časopisov,bytových doplnkov Obch.čin.a spostr.-odevov,textilu,obuvi,výrobkov z kože Obch.čin.a sprostr.-autosúčiastok,byciklov,farby a laky Staviteľ - vykonávanie ...

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov Prenájom poľnohospodárskych strojov a techniky Sprostredkovanie obchodu a služieb, výroby a dopravy Úprava a údržba zelene, vykonávanie terénnych a sadových úprav Prenájom nebytových ...

Vedenie účtovníctva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba, nákup a predaj výrobkov z plastu Maliarske, natieračské práce, tapetovanie Výroba, nákup a predaj výrobkov z papiera Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Montáž sadrokartónových a ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Výroba obalov z plastov Obchod so starožitnosťami Predaj v stánkoch na trhoch Spracovanie prírodného kameňa Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba transportného betónu a malty Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba kovových prefabrikátov pre ...

Kovoobrábanie zámočnícke práce výroba zámkov a kovaní povrchové zušlachťovanie kovov veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj a sprostredkovanie strojov,prístrojov a ich častí a súčastí, hutníckych výrobkov, výrobkov textilného a drevospracujúceho priemyslu,kovov,výrobkov papiernického, elektrotechnického a chemického priemyslu, drevo, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Zváračské práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Zušľachťovanie kovov Povrchová úprava kovov Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba iného kovového ...

Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení Prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Podnikateľské poradenstvo Prenájom odstavných plôch Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Poskytovanie služieb cez ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Reklamné, inzertné a propagačné služby Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba, nákup a predaj výrobkov z plastov Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok Sprostredkovanie obchodu a služieb, výroby a dopravy Výroba, nákup a predaj výrobkov z papiera a lepenky Prenájom tovaru osobnej potreby a ...

Viazanie železa Kováčske práce Oprava karosérií Lakírnické práce Omietkárske práce Zváračské práce Kopírovacie služby Obkladačské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorového vozidla Zhotovovanie videozáznamov Čistiace a upratovacie práce Výroba drobných kovových ...

Klampiarstvo Zámočníctvo Výroba a predaj výrobkov z plechu

Nákup a predaj pohonných hmôt Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov Výroba, opravy a montáž určených meradiel Laboratórne činnosti - analýza a úprava vody Drevárska výroba v rozsahu voľných živností Výroba, nákup a predaj obalov z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Výroba, nákup, predaj ...

Kúrenárske práce Povrchová úprava kovov Vodoinštalatérske práce Výroba kovových konštrukcií Výroba účelových zariadení a strojov Obchodná a sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov pre potravinársky priemysel Výroba nástrojov,drobných kovových obalov Výroba a montáž poľnohospodárskej techniky Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie ...

Faktoring Forfaiting Kováčstvo Porez dreva Stolárstvo Výroba nití Čalúnnictvo Výroba tapiet Úprava zelene Oprava bicyklov Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Odťahová služba Premietanie filmov Prenájom tržnice Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Tetovanie a pirsing Zváračské ...

Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Výroba a predaj stavebných prvkov zo sádry Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia) Správa nehnuteľností Výroba paliet a drevených ...

Kaderníctvo Fotografické služby Výroba hier a hračiek Vydavateľská činnosť Pomocné stavebné práce Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Výroba píliarska a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná ...

Výroba malty Výroba betónu Výroba píliarská Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výroba zámkov a kovaní Demolácia a zemné práce Pomocné práce v stavebníctve Vykonávanie dopravných stavieb Výroba drobných kovových obalov Výroba stavebných prvkov zo sádry Obchodná činnosť so stavebnými strojmi Obchodná činnosť so strojmi pre ...

Ubytovanie Odevná výroba Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných kovových obalov Kancelárske a sekretárske služby Kopírovacie a rozmnožovacie služby Výroba kovových konštrukcií a ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Výroba drobných kovových obalov Montáž strojov okrem elektro častí Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, ...

Tesnenie okien Sprostredkovateľská činnosť Výroba, montáž, oprava žalúzií Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba, nákup a predaj tovaru z papiera Výroba, nákup a predaj tovaru z plastov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov Maloobchod mimo riadnej ...

Práce zo strojmi Spracovanie reziva Spracovanie údajov Nákup a predaj reziva Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Výroba drevených obalov Výroba drevených paliet Demolačné a zemné práce Reklamná a propagačná činnosť Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi

Spracovanie textílií Výroba a predaj obalov Výroba a predaj pančuch Výroba a predaj ponožiek Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a spracovanie papiera a plastov na obaly Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Obchodná činnosť - priemyselný tovar, papier a kanc.potreby, hračky a bižutéria, drogéria (okrem jedov a žieravín), ...

Ubytovanie Výroba obuvi Čalúnnictvo Výroba krmív Tkanie textílií Fotografické služby Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Neverejná cestná osobná doprava Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných kovových obalov Výroba drobných ...

Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Tvarovanie a valcovanie železa a ocele za studena Výroba drobných kovových obalov, upínadiel a reťazí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie železa a ocele Poskytovanie prác a služieb súvisiacich s poľnohospodárskou ...