Deufol Česká republika s.r.o.
Balírna Balmex
Model Pack Shop Opava
Derpal Logistic s.r.o.

Lepenkové obaly kašírované, vlnité a hladké jsou nezbytné pro skladování zboží a jeho přepravu. Lepenka může být dvouvrstevná, třívrstvá, pětivrstvá nebo sedmivrstvá. Obaly je možné potisknout pomocí vícebarevného flexotisku nebo ofsetového tisku.

Deufol Česká republika s.r.o.
Společnost Deufol Česká republika s.r.o. se zabývá průmyslovým balením, logistikou a vývojem IT systémů pro co nejefektivnější fungování dodavatelského řetězce. Navrhujeme a vyrábíme obalová řešení pro nejnáročnější kritéria. Zajišťujeme všechny typy přeprav do celého světa. Disponujeme skladovými prostory s těžkou manipulační technikou.
Deufol Česká republika s.r.o.
Internetový obchod firmy OKENTĚS spol. s r.o. Vám v Českej republike aj na Slovensku ponúka veľkoobchodný predaj tesniacich prvkov okien, dverí, brán a bezbariérových vstupov, kovania, peny, tmelov, lepidiel, hmoždiniek a ďalších produktov. V rámci svojich služieb Vám ponúka výrobky, ktorých kvalita je overená renomovanými českými aj zahraničnými ...

Omietkárske práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Zámočníctvo - výroba Oprava pracovných strojov Výroba obrábacích strojov Výroba drôtených výrobkov Výroba oceľových nádrží Prenájom strojov a zariadení Výroba dopravných zariadení Výroba strojov na všeobecné účely Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba strojov pre ...

Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba reklamných predmetov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a seminárov Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, ...

Vedenie účtovníctva Povrchová úprava kovov Výroba kovového tovaru Výroba tovaru z plastov Podnikatelské poradenstvo Výskum trhu v rozsahu predmetov podnikania Prenájom hnuteľných i nehnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosťi Práškové povlakovanie, maľovanie, natieranie Sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností Výroba ...

Pílčicke práce Píliarska výroba Približovanie dreva Výroba drevených obalov Výroba drevených paliet Výroba bytových doplnkov Neremeselná výroba nábytku Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, v rámci voľnej živnosti

Murárstvo Zámočníctvo Sadrokartonovacie práce Zriaďovanie interiérov Demolácia a zemné práce Maliarske a natieračské práce Prípravné práce pre stavbu - lešenárske práce Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod

Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Zabezpečovanie služieb potrebných na ...

Veľkoobchod so strojmi pre priemysel a obchod Podnikatelské poradenstvo v oblasti užitia ložísk a obalov Reklamné činnosti Maloobchod s ložiskami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s ložiskami Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba výrobkov z plastov

Zvoz dreva Predaj na trhoch Videopožičovňa Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Výroba drevených obalov Demolácie a zemné práce Spracovanie dát a údajov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sklenárske a ...

Kovoobrábanie Približovnia dreva Výroba píliarská Veľkoobchod s drevom Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Frézovanie, sústruženie Výroba drevených brikiet Výroba iných výrobkov z dreva Sprostredkovanie obchodu s drevom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba prvkov na ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Kancelárske a sekretárske služby Výroba ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu Výroba a predaj drobných úžitkových predmetov z dreva a kovu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Maloobchodná - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, E 4.2 - elektrické rozvádzače Omietkárske práce Manipulácia s drevom Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Betonárske a armovacie práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom ...

Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Čistiace služby - upratovanie Reklamná a propagačná činnosť Zámočnícke a zváračské práce Montáž a opravy sanitárnej inštalácie Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - maloobchod v ...

Výroba iných výrobkov z dreva Výroba kovových konštrukcií - atypická výroba kovo-drevo

Manipulácia s nákladom Výroba drevených obalov Veľkoobchod so stavebnými strojmi Vedľajšia činnosť v pozemnej doprave Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba ostatných výrobkov z dreva (napr. štiepky) Sprostredkovanie obchodu s drevom a ...

Maloobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Výroba papierenského tovaru z vlnitej a hladkej lepenky

Výroba obalov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z papiera a lepenky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamná činnosť Zušľachťovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových konštrukcií a ich častí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Prenájom nehnuteľností Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Výroba iných výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Predaj, údržba a oprava ...

Pílčické práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Zemné práce a výkopové práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba drevených obalov,drobných výrobkov z dreva, výroba paliet Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Stolárstvo Výroba hier a hračiek Výroba športových potrieb Požičovňa športových potrieb Výroba drevených obalov a paliet Servis športového náradia a potrieb Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Predaj na trhoch Výroba zmrzliny Lešenárske práce Reklamné činnosti Tvorba www stránok Zváračské práce Zásielkový predaj Fotografické služby Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľské činnosti Predaj montovaných domov Výroba drevených obalov Chov laboratórnych zvierat Podnikateľské poradenstvo Búracie a výkopové ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Automatizované spracovanie dát Poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Pílčické práce Zváračské práce Približovanie dreva Skladovanie a uskladňovanie Zámočníctvo,kovoobrábanie Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Oprava poľnohospodárskych strojov Mechanizačné práce v poľnohospodárstve Výroba piliarská a výroba drevených obalov Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných ...

Výroba výrobkov z dreva /drobný kuchynský tovar/ Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Vedľajšia a pomocná činnost v doprave,sprostredk.dopravy Výroba dýh, preglejk.výrobkov a aglomerov.drevár.výrobkov Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Stravovanie závodné a stravovanie poskytované iným právnickým a ...