Pro školní, úřední či jiné administrativní potřeby najdete na trhu sortimentu papírenských produktů. V nabídce najdete sešity, bloky, kancelářské potřeby, papíry, dopisní obálky, záznamní knihy, archivační potřeby či obalové a potravinářské potřeby.

Steroll, s.r.o. - výrobce recyklovatelných lepících pásek
Zajímáme se o životní prostředí a přišli jsme s novou řadou EKOPÁSEK. Jedná se o samolepící papírové pásky. Tyto pásky slouží k přelepování balíků, krabic nebo poštovních obálek. Pásky jsou relevantní náhradou klasických lepicích pásek s přidanou hodnotou snadné recyklovatelnosti spolu s papírovou krabicí.
Steroll, s.r.o. - výrobce recyklovatelných lepících pásek
Veľkoobchod s papierom a obalovými materiálmi.

Sprostredkovanie obchodu. Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek. Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Výroba baliacich materiálov z papiera, lepenky a fólie. Výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností.

Grafický dizajn. Reklamná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba a tlač etikiet počítačovou technikou. Výroba samolepiacich etikiet na papier a textil. Montáž fólií na sklenené plochy /bezpečnostné, solárne, termálne a autofolie/. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa ...

Predaj motorových vozidiel / nových aj ojazdených /. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Predaj pohonných látok, olejov, mazív a propán butanu. Výroba a spracovanie medu a ostatných včelích produktov. Výroba sklenených výrobkov v rozsahu voľných živností. Čistenie kobercov a šatstva v rozsahu voľných živností. Organizovanie a ...

Očná optika. Sprostredkovanie obchodu. Výskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba tovaru z papiera a lepenky. Automatizované spracovanie údajov. Reprodukčné a kopírovacie práce. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.

Výroba výrobkov z papiera. Sprostredkovateľská činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia. Strojové čistenie cestných komunikácií. Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí. Ošetrovanie trávnych porastov chemickými prostriedkami. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Výroba výrobkov z papiera. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Výroba hrubej kamenárskej výroby /chodníky, nástupišné krajníky,medzníky,tvárnice/. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z papiera Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v ...

Prieskum trhu. Pohostinská činnosť. Oprava motorových vozidiel. Výroba papierenskych výrobkov. Automatizované spracovanie dát. Drevárska výroba - stolárstvo. Reklamná a propagačná činnosť. Výkon činnosti stavebného dozoru. Konštruktérske práce v stavebníctve. Obchodná činnosť v predmete podnikania. Obstarávenie prác a dodávok v ...

Výroba výrobkov z papiera. Polygrafická výroba,sadzba a konečná úprava tlačovín.

Polygrafická výroba. Výroba výrobkov z papiera. Prevádzkovanie cestovnej agentúry Reklamná a propagačná činnosť. Spracovanie a vyhotovenie reklamno-orientačných máp. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických ...

Výroba obalov z papiera a lepenky Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba obalov z plastov Výroba drevených obalov Sprostredkovateľská činnosť Výroba sáčkov z polyetylénu

Upratovacie služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Činnosť účtovných poradcov. Výroba výrobkov z papiera a lepenky. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti - ...

Lešenárske práce Pomocné stavebné práce Stavba a výroba plavidiel Zemné a demolačné práce Výroba hudobných nástrojov Viazanie a konečná úprava kníh Výroba drevených obalov a paliet Výroba drobných výrobkov z dreva Grafické práce a kresličské práce Inštalovanie dodaných dverí a okien Píliarska výroba a impregnácia dreva Umelecko - ...

Administratívne práce Vedenie účtovnej evidencie Výroba tovaru z papiera a lepenky Automatizované spracovanie údajov Rozmnožovacie služby a kopírovanie Výroba umelých kvetov, vencov a kytíc Výroba vianočných a dekoračných ozdôb Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a technológií Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Vydavateľská a tlačiarenska činnosť - ofsetova tlač. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

Upratovacie práce Chov laboratórnych zvierat Prenájom strojov a prístrojov Ukážky sokoliarskeho výcviku Reklamná a propagačná činnosť Chov exotických zvierat a vtáctva Výroba a predaj sokoliarskych pomôcok Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a ...

Textilná výroba Keramická výroba Výroba hračiek a hier Výroba výrobkov z papiera Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Organizovanie kultúrnych a iných ...

Prieskum trhu Rezanie papiera Upratovacie práce Kopírovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Vedenie účtovníctva Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na ...

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Sprostredkovanie obchodu. Výroba baliacich obalov z papiera. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností