Prodej a ochutnávky bílých i červených vín ve vinných sklípcích, kde můžete ochutnat vína polosladká, polosuchá nebo suchá. Vyzkoušejte osvědčená vína, jakými jsou Frankovka, Ryzlink vlašský, Modrý Portugal, Sauvignon, Tramín červený a mnohá další.

Vedenie účtovníctva Úprava parkov a zelene Výroba hroznového vína Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Požičiavanie športových potrieb Maliarske, natieračské a sklenárske práce Skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Videopožičovňa Reklamná činnosť Výroba hroznového a ovocných vín Prekladište, skladové a baliace činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie,kúpa a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Predaj alko- a nealko nápojov na priamu konzumáciu Prenájom jednostopých a dvojstopých motorových ...

- agroturistika - veľkoobchod a - omietkárske práce - montáž sadrokartónu - výroba ovocného vína - manipulácia s nákladom - výroba hroznového vína - skladovanie a uskladňovanie - výmena skiel motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby maloobchod v rozsahu voľných živností - služby ...

Vydavateľská činnosť Výroba vína a vinárskych výrobkov Predaj jedov a žieravín v maloobchode Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami Poradenská činnosť v oblasti používania pesticídov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba a pradaj vína a vinárskych produktov Obchodná čin.mimo tovarov na kt.zákon vyžaduje zvláštne pov.

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby poľnohospodárskymi mechanizmami Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy poľnohospodárskych strojov a dopravných zariadení Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti ...

Výroba a predaj hroznového vína Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov Organizovanie kultúrnych podujatí súvisiacich s agroturistikou Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Spracovanie hrozna Upratovacie práce Nákup hrozna a vína Fľaškovanie a predaj vína Reklamná a propagačná činnosť Nákup, predaj a spracovanie ovocia Výroba hroznového a ovocného vína Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie ...

Výroba a predaj vína Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Poskytovanie služieb rýchleho ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hroznového vína Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydavateľská ...

Skladovanie Výroba vína Výroba potravín a nápojov Spracovanie ovocia a zeleniny Sprostredkovateľská činnosť Požičovňa motorových vozidiel Požičovňa športových potrieb Výroba nealkoholických nápojov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba hroznového vína a predaj Stavebno - montážne zámočnické práce Obchodná činnosť s potravinami a pochutinami Obchodná činnosť v oblasti spotrebného a priemyselného tovaru a dreva

Výroba hroznového vína Maloobchod s nápojmi vrátane vín Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Služby súvisiace s rastlinnou výrobou (chemické ošetrovanie ...

Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Výroba hroznového vína Spracovanie ovocia a zeleniny Výroba ovocných a zeleninových nápojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním Maloobchodná činnosť s osobnými motorovými vozidlami Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Výroba a predaj nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav Sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj prírodných značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia, zeleniny Výskum a vývoj v oblasti šľachtenie ...

1/Spracovanie ovocia a zeleniny; 3/Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami; 2/Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja : - poľnohospodárskych výrobkov;

Výroba vína Prenájom hnuteľných vecí Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Úprava, údržba a výsadba zelene Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Nákup a predaj nábytku a bytových doplnkov Nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov Organizovanie spoločenských podujatí a ochutnávka ...

Výroba ovocných vín Administratívne práce Výroba hroznového vína Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba nealkoholických nápojov Kopírovacie a reprografické práce Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kurzov, školení v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Balenie vína a vínnych muštov Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská ...

Výroba nápojov Sprostredkovanie v oblasti obchodu Sprostredkovanie v oblasti výroby Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba nápojov Donášková služba Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Výroba a predaj vína Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov Podnikateľská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby Organizovanie kultúrnych podujatí súvisiacich s agroturistikou Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom ...

Reklamná činnosť Výroba hroznového vína Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej ohlasovacej ...

Výroba nápojov; Počítačové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj hroznového vína Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za ...