Vyberte si ze široké nabídky alkoholických destilátů, mezi které patří whiskey, bourbony, brandy, slivovice, hruškovice, meruňkovice. Oblíbené jsou také destiláty pálené z vína, jako například Cognac, Vinjak, Armagnac, Metaxa nebo Gruzinac.

Výroba medoviny Výroba sviečok z včelieho vosku Organizovanie prednášok v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov. Výroba nealkoholických nápojov na báze spracovania ovocia a zeleniny. Nezávislý výkon skúšok v oblasti analýzy a kontroly vína, liehovín a nealkoholických nápojov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností. Kúpa ...

Výroba nápojov Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebiteľského tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Výskum a vývoj v oblasti chémie Práce v oblasti analytickej chémie Obchodná činnosť v oblasti chémie Kúpa a predaj zvlášť nebezpečných jedov Kúpa a predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Predprojektová, poradenská a rešeršná činnosť v oblasti chémie Výroba, spracovanie, regenerácia, fyzikálne a chemické čistenie zvlášť ...

Výroba sirupov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť v predmete podnikania Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a chémie Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Organizovanie a zabezpečovanie ...

Výroba nápojov Služby požičovní Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Finančný leasing Prenájom lietadiel Faktoring a forfaiting Prenájom športových potrieb Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie leteckej prepravy Prenájom a požičiavanie motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému ...

Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie dopravy - špedičná činnosť s výnimkou dopravy Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Poskytovanie software, predaj hotových programov na základe dohody s autorom Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej ...

Výroba vína Baliaca činnosť Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Mechanické úpravy kovov Výroba cementového tovaru Spracovanie ovocia a zeleniny Zemné práce a terénne úpravy Prvotné spracovanie dreva a piliarska výroba Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než ...

Sprostredkovanie obchodu Pestovateľské pálenie ovocia Výroba sirupov, ovocných štiav, vín, nealko nápojov a sušeného ovocia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Výroba nápojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba cukrov Fotografické služby Vydavatelská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Spracovanie a výroba z plastov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba nenahraných nosičov údajov Výskum, vývoj a výroba v oblasti biotechnológie Činnosť organizačných poradcov v ...

Výroba nápojov Fotografické služby Pohostinská činnosť Administratívne práce Diskotekárska činnosť Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie biliardových stolov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba hotových jedál a polotovarov Prípravné práce k realizácii ...

Výroba vína Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod-destilačné prístroje Výroba destilačných prístrojov Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych športových a spoločenských podujatí Neverejná cestná osobná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t ...

Záložne Prenájom bilboardov Sprostredkovanie obchodu Strojnomechanizačné práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie dobrovoľných dražieb Predaj dvojstopých motorových vozidel Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Výskum trhu Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľské služby pre tovar v rozsahu voľnej živn. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti