Mražené výrobky a polotovary, jako je mražená zelenina, maso, ryby, drůbež, mléčné výrobky, mražené ovoce nebo dokonce již hotová zmražená jídla, mají dlouhou trvanlivost a jsou uzpůsobené na skladování v mrazácích. Čerstvost po rozmrazení je samozřejmost.

Výroba zmrzliny Výroba pukancovej kukurice Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod Obchodná činnosť so železiarskym, drogistickým a papierenským tovarom, domácimi potrebami, elektrospotrebičmi, hračkami, originálne balenými poživatinami, nápojmi, ...

Cukráreň Výroba zmrzliny Výroba cukrárenských a pekárenských výrobkov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Prevádzkovanie solária a sauny Prevádzka športových zariadení Maloobchod s potravinami a pochutinami Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériou Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských ...

Pohostinská činnosť; Výroba a dodávka jedál; Výroba hotových jedál a polotovarov; Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí Predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy; nákup,predaj,sprostredkovanie predaja bal.potravín,alko, nealko v ...

Kovoobrábanie Reklamná činnosť Výroba kŕmnych zmesí Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidel Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za ...

Výroba zmrzliny Upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Výroba odevov Výroba sádrových odliatkov Výroba výšiviek a pletenie Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod so drogéiou,údeninami Požičiavanie a predaj videokaziet Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobch.so zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Veľkoobchod-potraviny,nápoje,tabak,ovocie,zelenina,drogéria Kúpa ...

Zemné práce Výroba zmrzliny Pohostinská činnosť Práce stavebnými mechanizmami Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Reklamná činnosť Organizovanie kurzov a školení Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie športových zariadení Výroba zmrzliny z práškových zmesí Organizovanie spoločenských a športových podujatí Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho ...

Veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických, alkoholických a teplých nápojov Reklamná činnosť Výroba a predaj zmrzliny Výroba a predaj cukrárenských výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Verejné stravovanie Ohodnocovanie zbraní Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Výroba zmrzliny z prášku Nákup, predaj, preprava streliva Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie ohňostrojových prác Čistenie jazier, bazénov, rybníkov Zriaďovanie a prevádzkovanie ...

Výroba zmrzliny Maloobchod s ovocím a zeleninou Reklamná a propagačná činnosť Geodetické a kartografické práce Maloobchod s novinami,časopismi,suvenírmi Revízia vyhradených elektrických zariadení Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Maloobchod s papier.tov.,kanc.a škol.potrebami,hračkami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Prenájom nehnuteľností Výroba a predaj zmrzliny Výroba cukrárenských výrobkov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností Predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Maloobch.so zmieš.tovar.,hlavne potravinami, ...

Výroba zmrzliny Maloobchod-lahôdky Veľkoobchod-priemyselný tovar Organizovanie kurzov a školení Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie cestovnej agentúry Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Maloobchod-spotrebný a priemyselný tovar Sprostr.obchodu-spotrebný a priemyselný tovar Pohostinská činnosť (bez ubytovacích ...

Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie odstavných plôh Výroba a predaj cukrárenských výrobkov Výroba zmrzlinového prášku z hotových polotovarov Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Sprostredkovanie v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na ...

Bufet Výroba zmrzliny Ubytovacie služby Závodné stravovanie Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť Reštauračné a pohostinské služby Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb Predaj tepelne rýchlo upravovaných ...

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu Ostatní účelové stravování Nespecializovaný velkoobchod Výroba zmrzliny

Prieskum trhu Donášková služba Verejné stravovanie Vyberanie parkovného Počítačové služby Vydavateľská činnosť Pohostinstvo a ubytovanie Prenájom hnuteľných vecí Výroba potravín a nápojov Leasing spojený s financovaním Veľkoobchod-drobný tovar,odevy Reklamná a propagačná činnosť Prenájom prevádzkových jednotiek Uskutočňovanie stavieb ...

Výroba cestovín Maloobchod s textilom Maloobchod s ovocím a zeleninou Malobchod s nábytkom a svietidlami Iný špecializovaný maloobchod v predajniach Výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami Sprostredkovateľská ...

Výroba cukrárenských výrobkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba a predaj mliečnej zmrzliny a smotanových krémov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Výroba a predaj zmrzliny Výroba cukrárenských výrobkov Obchodná činnosť s originálne balenými poživatinami, nápojmi a tabakovými výrobkami Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy