Minerální vody, energetické nápoje, nealkoholická piva, kávy, čaje, instantní nápoje, sirupy, limonády, ovocné šťávy a džusy – to vše spadá do kategorie nealkoholických nápojů, které nesmí chybět v nabídce žádné restaurace, hospody, obchodu i supermarketu.

Ubytovanie Skladovanie Čistenie budov Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Výroba drevených obalov Opravy pracovných strojov Prevádzkovanie pneuservisu Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Práce so strojnými mechanizmami Kancelárske a sekretárske ...

Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (do 8 miest) Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva / pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom / Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo za účelom ...

Prieskum trhu Výroba droždia Výroba čaju a kávy Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Kancelárske a sekretárske služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba potravinárskych koncentrátov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k ...

Reklamné činnosti Jednoduchá drevárska výroba Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Zvaračské a paličské práce Prevádzka športových zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Inžinierske činnosti a súvisiace ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Pranie prádla Upratovacie práce Výroba deionizovanej vody Požičiavanie kníh a časopisov Reklamné a marketingové služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Čistiace práce v rozsahu voľnej ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie ...

Sprostredkovanie obchodu Plnenie piva a nealkoholických nápojov do fliaš Maloobchod - poľnohospodárske produkty, surové kožky a kože, tabak, potraviny, mäso a mäsové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, papier, farby, laky, čistiace prostriedky, kozmetika, hodiny, klenoty, pevné a ...

Kováčstvo Skladovanie Balenie čaju Výroba kávy Čalúnnictvo Výroba tehál Búracie práce Oprava bicyklov Údržba zelene Výroba sviečok Preklad nákladov Tkanie textílií Výkopové práce Výroba cestovín Odťahová služba Upratovacie práce Lešenárske práce Zváračské práce Spracovanie zemiakov Fotografické služby Kopírovanie ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Výroba elektrických zariadení v rozsahu: -objekty bez nebezpečenstva výbuchu -objekty s nebezpečenstvom výbuchu -zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV -zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov -elektrické stroje do 1000 V pre tr. obj. A -elektrické prístroje do 1000 V pre tr. obj. A ...

Lešenárske práce Upratovacie služby Zváračské a paličské práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu ...

Skladovanie Finančný leasing Upratovacie práce Kopírovacie služby Nákup a predaj dreva Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Kancelárske a sekretárske služby Prieskum trhu a ponuková činnosť Výroba a predaj bytových doplnkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Služby ...

Demolácie Tapetovanie Podlahárstvo Zváračské práce Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Reprografické služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Zemné, výkopové práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie verejných WC Prípravné práce pre stavbu Automatizované spracovanie dát Výroba nealkoholických ...

Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod so železnými a farebnými kovmi, rudami, nerast- nými surovinami a uhlím Maloobchod a veľkoobchod so spotrebným tovarom, textilom, obuvou, koženou galantériou, konfekciou, kožušinami, kozme- tikou, drogériovým tovarom, športovými a domácimi potrebami,optickými prístrojmi, ...

Výroba nástrojov Výroba hnacích prvkov Výroba textilná a odevná Výroba ventilov a armatúr Prenájom hnuteľných vecí Výroba obrábacích strojov Výroba strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu a služieb Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obchodná ...

Prenájom lietadiel Pohostinská činnosť Reklamné a inzertné služby Predaj leteckých pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

Skladovanie Čistenie budov Spracovanie medu Výroba nápojov Baliace činnosti Preklad nákladov Textilná výroba Upratovacie práce Údenárska výroba Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Výroba hotových krmív Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Záložne Výroba malty Obkladanie stien Baliace činnosti Upratovacie práce Lešenárske práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba drevnej štiepky Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastu Výroba výrobkov z plechu Výroba výrobkov zo sadry Skladovanie a ...

Výčapy Výroba cestovín Ubytovacie služby Výroba polotovarov Preklady a tlmočenie Výroba čaju a kávy Faktoring a forfaiting Hydroizolačné práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba droždia a octu Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Technik požiarnej ochrany Demolačné a zemné práce Podnikateľské ...

Skladovanie Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba a predaj sladu Administratívne práce Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti marketingu Organizovanie školení, seminárov a výstav Čistiace práce v rozsahu voľných ...

Prenájom automobilov Správa nehnuteľností Mäsiarstvo a údenárstvo Prenájom hnuteľných vecí Finančný a operatívny leasing Obchodná činnosť s potravinami Výroba nealkoholických nápojov Výroba drevených paliet a obalov Nákup a predaj mliečnych výrobkov Výroba ovocných a zeleninových nápojov Balenie nápojov v rozsahu voľných ...

Výroba nápojov Prenájom motorových vozidiel Marketingové a reklamné služby Výroba chuťových prísad a korenín Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kamenárstvo Zemné práce Úprava zelene Búracie práce Písmomaliarstvo Výkopové práce Výroba cestovín Sklenárske práce Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Pomocné stavebné práce Prenájom ...

Kováčstvo Skladovanie Balenie čaju Výroba kávy Zemné práce Čalúnnictvo Výroba tehál Úprava zelene Búracie práce Oprava bicyklov Výroba sviečok Preklad nákladov Tkanie textílií Výkopové práce Výroba cestovín Odťahová služba Ubytovacie služby Upratovacie práce Lešenárske práce Zváračské práce Spracovanie zemiakov Výroba ...