Minerální vody, energetické nápoje, nealkoholická piva, kávy, čaje, instantní nápoje, sirupy, limonády, ovocné šťávy a džusy – to vše spadá do kategorie nealkoholických nápojů, které nesmí chybět v nabídce žádné restaurace, hospody, obchodu i supermarketu.

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a ...

Nákup a predaj fľaškového piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, potravinárskych, mliekarenských, mrazených, pekárenských, papiernických výrobkov, konzervov, drogériového a tabakového tovaru, ovocia, zeleniny

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Verejné stravovanie - stravovacie služby Predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva na priamu konzumáciu, predaj tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k ...

Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Výroba a predaj nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav Sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj prírodných značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia, zeleniny Výskum a vývoj v oblasti šľachtenie ...

Prenájom hnuteľných vecí; Prevádzkovanie výdajne stravy; Poskytovanie služieb mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Klampiarstvo Iný veľkoobchod Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj hroznového vína Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za ...

Výroba nápojov; Počítačové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Prieskum trhu a verejnej mienky; Reklamná a propagačná činnosť; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Nákup, predaj a prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Sprostredkovateľská činnosť Požičiavanie hracích automatov a výherných prístrojov Výroba, inštalácia a opravy hracích automatov a výherných prístrojov Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína , destilátov, piva na priamu ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Reklamná a propagačná činnosť poradenská činnosť v predmete podnikania servis súčiastok dopravných prostriedkov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Výroba vína Baliaca činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Administratívne a sekretárske práce Prípravné práce k realizácii stavby Výroba nealkoholických nápojov a muštov Poradenská činnosť v oblasti strojárstva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Inžinierska činnosť v oblasti prevádzky, vyraďovania ...

Montáž sadrokartónu; Vedenie účtovníctva; Podnikateľské poradenstvo; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace práce; Prevádzkovanie výdajne stravy; Prieskum trhu a verejnej mienky; Sprostredkovateľská činnosť; Reklamná a propagačná činnosť; Činnosť ekonomických a organizačných poradcov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Masérske služby Polygrafický priemysel Sieťotlač, ofsetová tlač Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a propagačné činnosti Viazanie kníh a konečné spracovanie Výcvik jazdeckých dostihových koní Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková ...

Markatingová činnosť v oblasti minerálnych vôd - prieskum trhu Poskytovanie ubytovania v penziónoch * v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná činnosť v oblasti marketingu v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Realitná kancelária - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Kúpa nealkoholických a alkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, kancelárskych a papierenských výrobkov na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Reklamná, inzertná a ...

Výkup ovocia a zeleniny Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Obchod s tovarom, technickými a duševnými produktami, okrem výsledkov tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi / s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie - oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/ Sprostredkovateľská činnosť Výroba nealkoholických nápojov Poskytovanie prechodného ubytovania Požičiavanie ...

Prieskum trhu Výroba piva a sladu Nákup a predaj obilia Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Počítačové služby; Administratívne služby; Výroba hroznového vína; Prenájom hnuteľných vecí; Čistiace a upratovacie práce; Reklamné a marketingové služby; Výroba nealkoholických nápojov; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Prieskum trhu Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Výroba ovocných a zeleninových nápojov Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Činnosť účtovných a ekonomických poradcov Nákup, predaj, výroba a plnenie vína a ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Inžinierska činnosť - koordinačná Výroba chuťových prísad a korenín Výroba nealkoholických nápojov a sirupov Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod Usporadúvanie a ...