Ovoce a zelenina je hlavní složkou zdravého stravování. Peckoviny, citrusy, lesní či exotické ovoce, ale také kořenová, cibulová, plodová a listová zelenina a luštěniny od lokálních pěstitelů či mezinárodních dodavatelů nesmí chybět v žádném jídelníčku.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom športovísk a športových zariadení Maloobchod - športové potreby a zariadenia, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, kozmetické výrobky Veľkoobchod - športové potreby a zariadenia, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické a ...

Marketing Ubytovanie Skladovanie Lešenárske práce Stravovacie služby Tvorba www stránok Fotografické služby Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Zhotovenie videozáznamov Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorového vozidla Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových ...

Ubytovanie Stravovacie služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť s kozmetickými výrobkami Obchodná činnosť s papierenským tovarom, hračkami Obchodná činnosť so stavebnými strojmi a zariadeniami Obchodná činnosť s hutníckym materiálom, metalurgickým materiálom Obchodná činnosť s drevom a výrobkami z dreva, stavebným ...

Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Nákup a predaj kozmetiky Vedenie účtovnej evidencie Nákup a predaj bytových doplnkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Dekorovanie skla a porcelánu maľovaním Nákup a predaj živých a umelých kvetov Nákup a predaj pohľadníc, časopisov a máp Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákup a predaj hygienických a toaletných potrieb Nákup a ...

Obchodná činnosť s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, ovocím a zeleninou, tabakovým tovarom Sprostredkovatenie obchodu a služieb Obchodná činnosť s textilom, obuvou Obchodná činnosť s materiálmi z PVC Obchodná činnosť so stavebným materiálom Obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami Obchodná činnosť s kovmi a kovovými ...

Montáž žalúií Upratovacie práce Asfaltérské práce Prevádzkovania solária (nie na liečebné účely) Obch.čin.a sprostedkovanie - ovocia-zeleniny a kvetov Obch.čin.a sprostr.-novín,časopisov,bytových doplnkov Obch.čin.a spostr.-odevov,textilu,obuvi,výrobkov z kože Obch.čin.a sprostr.-autosúčiastok,byciklov,farby a laky Staviteľ - vykonávanie ...

Kováčstvo Skladovanie Balenie čaju Krajčírstvo Zemné práce Čalúnnictvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Búracie práce Nástrojárstvo Oprava bicyklov Preklad nákladov Výkopové práce Odťahová služba Zváračské práce Spracovanie zemiakov Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Pomocné ...

Kopírovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Umývanie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb cez internet Obchodná činnosť - autosúčiastky Obchodná činnosť - potravinársky tovar Reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť Obch.čin.a sprostr.-spotr.,priem.,drobný tovar,stavebný mat. Prednášková a ...

Penzion * Odťahová služba Pohostinská činnosť Maloobchod s potravinami Prevádzka lyžiarskeho vleku Prípravné práce pre stavby Maloobchod s ovocím a zeleninou Prenájom spotrebnej elektroniky Prevádzkovanie tenisového kurtu Predaj a požičiavanie videokaziet Sprostredkovanie obchodu a služieb Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Obchodná činnosť: textil Obchodná činnosť: hračky Obchodná činnosť: drogéria Obchodná činnosť: ovocie a zelenina Prípravné práce k realizácii stavby Obchodná činnosť: nábytok, bytové doplnky Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť: farby-laky, priemyselný tovar Služby ...

Bufet Vedenie účtovníctva Výroba a predaj zmrzliny Maloobchod-ovocie a zelenina Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod-mäso a mäsové výrobky Sprostredkovanie obchodu v uvedených oblastiach Výroba,nákup a predaj cukrárenských výrobkov Maloobchod-kvety,spotrebný a priem.tovar,kozmetika Reštauračné služby - Kaviareň, Espresso, ...

Nákup a predaj - nábytok, spotrebný tovar, výrobky z dreva, spotrebná elektronika, textil, potraviny, zelenina, ovocie, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, drobný tovar, domáce potreby. Sprostredkovanie obchodu - nábytok, spotrebný tovar, výrobky z dreva, spotrebná elektronika, textil, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické nápoje, tabakové ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť- textil, odevy, obuv Obchodná činnosť- tlač, knihy, časopisy Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Obchodná činnosť- potraviny, bal.mäso, alko a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie-zelenina Obchodná činnosť- drogériový tovar, hračky, sklo, elektronika, ...

Obchodná činnosť s textilom Sprostredkovateľská činnosť obchodná činnosť s potravinami obchodná činnosť so stavebnými materiálmi obchodná činnosť s priemyselným a drogériovým tovarom obchodná činnosť s ovocím, zeleninou, mäsovými výrobkami Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie ...

Výroba cestovín Upratovacie práce Reklamné činnosti Pekárenská výroba Cukrárenská výroba Pohostinská činnosť Turistické ubytovanie Vydavateľská činnosť Prenájom nehnuteľností Mäsiarstvo - údenárstvo Služby pre osobnú hygienu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba bicyklov, športového tovaru Obchodná ...

Sprostredkovanie obchodu Plnenie piva a nealkoholických nápojov do fliaš Maloobchod - poľnohospodárske produkty, surové kožky a kože, tabak, potraviny, mäso a mäsové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, papier, farby, laky, čistiace prostriedky, kozmetika, hodiny, klenoty, pevné a ...

Kováčstvo Skladovanie Balenie čaju Výroba kávy Čalúnnictvo Výroba tehál Búracie práce Oprava bicyklov Údržba zelene Výroba sviečok Preklad nákladov Tkanie textílií Výkopové práce Výroba cestovín Odťahová služba Upratovacie práce Lešenárske práce Zváračské práce Spracovanie zemiakov Fotografické služby Kopírovanie ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Reklamné a marketingové služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností obchodná č.- stavebný materiál, spotrebný tovar Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti obchodná č.- textil, odevy, domáce potreby, bižutérie, obchodná č.- s potravinami a pochutinami,ovocím a zeleninou, Prenájom ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj zmrzliny Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností obchodná č. - potravinárske výr., ovocie, zelenina obchodná č. - koža, kožušiny, kožušinové výrobky Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor obchodná č. - kvety,lesné semená,sadenice,motorové ...

Sprostredkovanie obchodu obchodná činnosť - obuv obchodná činnosť - elektro obchodná činnosť - nábytok obchodná činnosť - odevy, texil obchodná činnosť - šijacie stroje obchodná činnosť - ovocie, zelenina obchodná činnosť - kuchynské potreby obchodná činnosť - drogéria, kozmetika obchodná činnosť - strojárske výrobky obchodná činnosť - ...

Maloobchod-ovocie a zelenina Prenájom nebytových priestorov Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod-textil,priem.tovar,nábytok,byt.doplnky,kozmetika Maloobchod-potraviny,alkoh.a nealk.nápoje,tabakové výrobky Prenájom hnuteľných vecí

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Pokrývačstvo Predaj automobilov Vodoinštalatérske práce Plynoinštalatérske práce Prenájom hnuteľných vecí Zámočnícke a zváračské práce Výroba ústred. kúrenia a vetrania Inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania Realizácia a rekonštrukcia priemyselných stavieb Predaj ...